HelsaMi
Føre Var-rapportene for Trondheim og Bergen

Webinar om rusmiddeltrender

9. juni presenteres legger KORUS Midt og KORUS Bergen frem sine rapporter på rusmiddeltrender i henholdsvis Trondheim og Bergen siste halvår. Du kan følge presentasjonen via Teams.

FØRE VAR ILLUSTRASJON VÅR 2022.jpg​Føre Var Trondheim er en kartlegging av rustrender i Trondheim. Hensikten er å identifisere, overvåke og rapportere trender i tilgjengelighet og bruk av rusmidler.

I Føre Var samles det inn informasjon fra en rekke ulike kilder. Blant disse er kommune, spesialisthelsetjeneste, politi, toll, andre offentlige tjenester og brukere. Informasjonen systematiseres og analyseres i en rapport.

Torsdag 9. juni fra klokken 09.00-10-30 presenterer KORUS Midt og KORUS Bergen hver sin rapport med rustrender for siste halvår. Presentasjonen vil foregå på Teams.

Hvis du vil følge presentasjonen kan du melde deg på her

Årlig gis det ut to Føre Var-rapporter som viser utvikling og trender for siste halvår. Resultatene kan brukes av fagpersoner, forskere, politikere og andre som jobber med rusproblematikk. Eksempelvis kan rapporten brukes som grunnlag for strategier, tjenesteutvikling og prioriteringer.