Webinar om musikkterapi

15. mai kan du delta i webinar om musikkterapi som behandlingsform innen rus og psykisk helse.

illustrasjonsfoto med hånd på en gitar

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Erlend D. Wormdahl er musikkterapeut ved Glimt Recoverysenter i Trondheim og har erfaring innen rus- og psykisk helse i Fredrikstad, Oslo og Bergen. Under webinaret vil han dele sine erfaringer med musikkterapi innen rus- og psykisk helsetjenester. Han vil argumentere for hvorfor musikkterapi bør implementeres systematisk i Midt-Norge.


Arrangørene av webinaret er KoRus Midt, Glimt Recoverysenter, NAPHA og KBT.

Tid: 15. mai klokken 10.30


Påmeldingslenke finner du her  Påmeldingsfrist er 14. mai.

Gjennomføring

  •  Møteledelse ved Arve Almvik, Napha
  • Innlegg ved Erlend Daaland Wormdahl, Teamleder/musikkterapeut, Glimt Recoverysenter (KBT): Hvordan styrke musikkterapitilbudet i rus - og psykisk helsearbeid? Erfaringer fra musikkterapi i psykisk helse- og rustjenester»
  •  Felles drøfting/refleksjon: Hva kan vi i fellesskap gjøre for å fremme økt bruk av musikkterapi i våre tjenester - både kommunalt og innen spesialisthelsetjenesten?

Her er lenke til selve webinaret

Les KoRus Midts artikkel om musikkterapi her