HelsaMi

Webinar om erfaringer med musikkterapi

Bli med på webinar for å høre om Sør-Odals kommunes erfaringer med å ha en musikkterapeut ansatt i rus- og psykisk helsetjenesten.

to menn på et rom, den ene spiller gitar

Illustrasjonsfoto: Unsplash

​Webinaret finner sted torsdag 3. september, fra kl. 12.00-14.30

Påmeldingsskjema for webinar

Erfaringer med musikkterapi

Som en av veldig få kommuner i landet har Sør-Odal ansatt en musikkterapeut i rus- og psykisk helsetjenesten. Musikkterapeut Ida Grønningseter med flere vil under webinaret formidle erfaringer med musikktilbudet sitt.

Ny håndbok gir hjelp til implementering

 
Nylig ble etableringshåndboka for musikkterapi publisert. Førsteamanuensis og musikkteraput Hans Petter Solli, som har vært en av tre redaktører, vil presentere etableringshåndboka, som du kan lese mer om her.

Fagutviklingsprosjekt

I samarbeid med Fylkesmannen planlegger kompetanse- og brukermiljøene et fagutviklingsprosjekt hvor målet er å inspirere flere kommuner og spesialisthelsetjenester til å komme i gang med musikktilbud. Prosjektet blir presentert og det blir mulig å melde interesse for å delta.