HelsaMi

Webinar om arbeid og aktivitet

Velkommen til et spennende webinar innen teaområde rus- og psykisk helse.

mann løper opp en bakke

Foto: Unsplash

Arbeid og meningsfulle aktiviteter er viktige faktorer for bedring, livskvalitet og det å ha et verdig liv. Dette webinaret setter fokus på «Arbeid og aktivitet».

Dato for webinar

19. mai 2021 09.00 - 11.45

Påmeldingsfrist

14.05.2021.

Målgruppe

Alle som er opptatt av å legge til rette for gode arbeids- og aktivitetstilbud til personer med rus- og psykiske helseutfordringer

Arrangør
Statsforvalteren i samarbeid med Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus), Mental Helse, Nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsearbeid (NAPHA) og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling(KBT).