HelsaMi
Ungdata 2021

Trønderske foreldre mer slepphendte med alkohol

Sammenlignet med landsgjennomsnittet er det i trønderske bygder langt flere foreldre som lar barna sine drikke alkohol. Men trønderne er blitt strengere enn de var. Det viser resultater fra Ungdataundersøkelsen 2021.

jente ligger på seng

Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Foreldre er viktige rollemodeller for ungdoms alkoholvaner. På ungdomsskolen er det noen - rundt fem prosent - som opplever at de får lov å drikke alkohol av foreldrene sine. Denne andelen har vært stabil det siste tiåret. Men dette tallet er landsgjennomsnittet, som for øvrig samsvarer med Trondheim kommune. I trønderske utkantkommuner og bygder er tallet langt høyere.

- Ungdom som får lov til å drikke alkohol av foreldrene sine drikker seg i større grad beruset, enn ungdom som ikke får lov, sier rådgiver Jo Arild Salthammer i Kompetansesenter Rus – Midt-Norge, bistår kommuner og fylkeskommuner med gjennomføring av Ungdata.

- Vi er derfor blant annet opptatt av at foreldre skal sette grenser og være tydelige på at ungdommen deres ikke skal drikke alkohol før de har fylt 18 år. Dette vil redusere sannsynligheten for skadelige utfall både på kort og lang sikt, sier Salthammer. 

Prosentandel av ungdomsskoleelever som får lov å drikke av foreldre/foresatte

 De fem første kommuene i tabellen ligger under landsgjennomsnittet, mens resten ligger over.

Får du lov til å drikke alkohol av dine foreldre/foresatte?

 JaNeiVet ikke
Grong1,8%73,7%24,6%
Høylandet1,8%75,0%23,2%
Frosta3,4%78,4%18,2%
Levanger4,9%82,4%12,7%
Malvik5,0%78,5%16,5%
Inderøy5,3%77,3%17,3%
Skaun5,8%77,0%17,2%
Namsos5,8%75,7%18,5%
Verdal5,9%83,0%11,1%
Leka5,9%70,6%23,5%
Trondheim5,9%75,8%18,3%
Lierne6,5%71,7%21,7%
Stjørdal6,5%76,7%16,7%
Raarvihke - Røyrvik6,7%93,3% 
Overhalla6,8%70,5%22,7%
Frøya7,4%64,8%27,8%
Trøndelag8,0%73,6%18,5%
Steinkjer9,8%68,2%22,0%
Hitra11,5%64,0%24,5%
Melhus11,6%66,9%21,5%
Snåase-Snåsa11,9%70,2%17,9%
Flatanger12,5%66,7%20,8%
Ørland13,7%67,4%18,9%
Namsskogan15,4%73,1%11,5%
Orkland16,1%61,6%22,2%
Meråker16,4%56,7%26,9%
Heim16,7%62,4%21,0%
Osen17,6%70,6%11,8%
Åfjord18,3%60,0%21,7%
Holtålen20,0%45,5%34,5%
Rennebu21,2%67,1%11,8%
Rindal21,8%60,0%18,2%
Midtre Gauldal26,9%48,1%25,0%

 

Upopulære beslutninger

I fylket som helhet gir 8 prosent av foreldrene barna sine tillatelse til å drikke alkohol i perioden 2021. Det er en nedgang fra 9 prosent i 2017-2019. (Edit:  I en tidligere versjon av denne saken skrev vi ved en feil at nedgangen var fra 17 prosent i 2017-2019)


 - Det er vanskelig å si helt klart hvorfor trønderske foreldre i større grad enn i resten av landet lar ungdommene sine drikke alkohol. Jeg vil velge å peke på kultur, tradisjoner, holdninger, og politikk, sier Salthammer, som oppfordrer hver kommune til å se nøye på egen kultur og undersøke etablerte holdninger til ungdoms alkoholdebut.


- Politikere kan bidra til å få på plass regulatoriske virkemidler med hensyn til skjenking og aldersgrenser på arrangementer. Foreldre kan sette grenser overfor ungdommen, men også reflektere over egne alkoholvaner. Ungdom som ofte ser foreldrene sine beruset, drikker mer enn andre ungdommer. Alle ønsker vi å gi ungdom en god oppvekst. Det kan noen ganger innebære tilsynelatende upopulære beslutninger. Målet må være å minimere sannsynligheten for unødige situasjoner hvor ungdom kan skade seg selv, sier Salthammer.


Årets Ungdata-rapport ble lansert 16. august.

forsiden av ungdatarapporten 2021, illistrasjon jente som ligger på sofa 

 Rapporten kan leses i sin helhet her


Kontakt

Jo Arild Salthammer
 Jo Arild Salthammer, rådgiver
Tlf: (+47) 959 10 981
E-post: jo.arild.salthammer@stolav.no