HelsaMi

Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2017

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til rekruttering av psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2017.

Ordningen skal bidra til at alle kommuner har rekruttert psykolog ved innføring av lovkrav om psykologkompetanse fra 2020. Målet er å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet.

 

Tilskuddsbeløpet er økt til kr 400 000  pr 100 % psykologstilling.

 

Kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd til formålet prioriteres.

 

Søknadsfrist:  1. mars 2017 til Fylkesmannen

 

Budsjettramme: 155 mill. kroner

 

Kunngjøring med all nødvendig informasjon finnes her: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene

Fant du det du lette etter?