HelsaMi

Tilskudd til folkehelsetiltak 2016

Det er bevilget 5 millioner kroner til folkehelsetiltak av nasjonal betydning i 2016. Fristen for å søke er 15. april.

​Målet for ordningen er å styrke utvikling og formidling av kunnskap om nasjonale folkehelsetiltak for å bedre folkehelsen.

Prioriteringer for 2016 er

- Kunnskapsgenererende tiltak med overføringsverdi.
- Tiltak som understøtter systematisk lokalt folkehelsearbeid i henhold til Folkehelseloven, med mål og plan om overføring.
- Landsomfattende undersøkelser.
- Konferanser og seminarer på nasjonalt nivå.

Mål og plan om overføring betyr at søker må beskrive en konkret plan for utbredelse som går utover det lokale tiltaket, da formålet for ordningen er å styrke nasjonale folkehelsetiltak.

Det gis ikke tilskudd til

- Ordinær drift.
- Tiltak av lokal karakter uten mål og plan om overføring.
- Tiltak som har næringsmessig virksomhet som hovedmål (kommersiell).
- Tiltak av sekundær- og tertiærforebyggende karakter.
- Behandling, rehabilitering eller ettervern av tidligere rusmiddelmisbrukere.

Les mer på Helsedirektoratets hjemmesider:

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning