Tilskudd kommunalt rusarbeid

Norske kommuner som ønsker å søke tilskudd til rusarbeid, må gjøre dette innen 1. mars 2020.

illustrasjonsfoto...kvinne  i midten av bildet, omringet av hjelpende hender

Illustrasjonsfoto: Cristian Newman/Unsplash

​Bevilgningen for tilskuddet til kommunalt rusarbeid er på totalt på 492,5 millioner kroner.

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblemer. Videre er det et prioritert mål for regjeringen å styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene. Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kan ansettes gjennom ordningen.

Les mer om bakgrunn og hvordan man søker her.

Søker skal benytte Fylkesmannens elektroniske søknads- og rapporteringsløsning.

Målet er økt kapasitet og varig kapasitetsvekst i kommunens tjenester slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.