Tilskudd for brukerinvolvering

Kommunene kan nå søke fylkesmannen om midler for å ansette personer med bruker- og pårørendeerfaring, slik at de kan gjøre en innsats i det kommunale rusarbeidet.  


brukerinvolvering til nettside.jpg

Det er et prioritert mål for regjeringen å styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene. Foto: Colourbox

Nå kan kommunene ansette medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter gjennom en tilskuddsordning som i 2017 fikk en ny innretning.  Det legges til rette for en mer systematisk kapasitetsbygging enn tidligere, og en tidsbegrenset tilskuddsperiode på inntil fire år med en årlig reduksjon av tilskuddsbeløpet.

Nærmere informasjon finnes i regelverket og tildelingskriteriene. Det skal søkes og rapporteres i samme elektroniske skjema med søknadsfrist 8.mars.

Det skal også sendes inn økonomierklæringsskjema knyttet til tidligere års mottatte tilskudd, frist 8.mars, til fmtlpost@fylkesmannen.no

Øvrige skjemaer og opplysninger finner man på hjemmesiden til Helsedirektoratet her:

Kontaktpersoner hos fylkesmannen i Trøndelag finner du her.