Motiverende Intervju

Motiverende intervju (MI) er en samarbeidsrettet samtalestil for å styrke personens egen motivasjon og engasjement i forhold til å gjøre endringer. Å benytte MI krever skolering.

 

Vi har en rekke medarbeidere som er skolert i MI og som bistår aktuelle tjenester/instanser i MI-kompetansen overfor voksne. Dette gjelder eksempelvis ulike helse- og omsorgstjenester, arbeidsliv, kriminalomsorg, politi og andre. Kompetanseutviklingen kan gå fra noen timers introduksjon i MI, til egne opplæringsdager i noen tilfeller også med prosessveiledning eller som del av andre satsninger vi har.

Les mer om MI:

Helsedirektoratets nettsider

Se også MI demonstrert:

Kompetansesenter rus - Midt-Norge - YouTube-kanal

Kontaktpersoner

Sør-Trøndelag:

Tor Sæther
Tlf: 959 48 169
tor.sether@stolav.no
     
Nord-Trøndelag:

Sigrid Rohde
Tlf: 918 48 104
sigrid.rohde@stolav.no
     
Møre og Romsdal:

Mette Grytten
Tlf: 917 20 987
mette.grytten@stolav.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.