Oversettelsesprosjekt

Vi har som særskilt nasjonalt oppdrag fra Helsedirektoratet å "Utvikle kartleggingsverktøy i møte med ungdom".


Bildet viser jente som sitter inntil et gjerdeFørste del av oppdraget er ferdigsstilt våren 2014 ved utarbeidelse av matrise for vurdering av kartleggingsverktøy. Videre gjennomføring skjer i dialog med Helsedirektoratet. 

 

Eventuell oversettelse av spørreskjema må følge både opphavsrettslige og faglige prosesser. Se informasjon fra Kunnskapssenteret for helsetjenesten/RBUP og Norsk psykologforening.

 

Kontaktpersoner
 

Trond Ljøkjell
Tlf: 412 40 392
trond.ljokjell@stolav.no
 
       
 Katrin Øien
Tlf: 957 34 754
katrin.oien@stolav.no
 

Fant du det du lette etter?