Opplæringsprogrammet Tidlig Inn

Opplæringsprogrammet er et tilbud til kommunene om opplæring i gode verktøy og metoder innen tidlig intervensjon. Det gir kompetanse ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Målgruppen er kommunalt ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere.

Målsetting

Å gi kommunene trygge ansatte når det gjelder tidlig intervensjon og tidlig identifikasjon. Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide, deres partnere og småbarnsforeldre.

Prioritert område

Psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner er prioriterte områder for Regjeringen i satsningen på tidlig intervensjon.

Det er ofte vanskelig å spørre om og gi hjelp i forhold til psykisk helse, rusmiddelbruk og vold i nære relasjoner. Men det finnes kunnskapsbaserte metoder for å komme i posisjon til å oppdage og hjelpe småbarnsforeldre, gravide og deres partnere og på den måten komme i posisjon til å hjelpe barna. Derfor har Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet gått sammen om å utarbeide et helhetlig opplæringstilbud i tidlig intervensjonsverktøy og–metoder.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er fastleger, jordmødre og helsesøstre som har avtale med eller som arbeider i kommunen (disse læres opp i kartleggingsmetoder).

Annet aktuelt fagpersonell er innenfor barnevern, ansatte som arbeider med rus, vold og psykiske helsevern, PPT, familievernkontor, representanter fra barnehager o.l.

Regionale opplæringsteam

Det er opprettet et regionalt opplæringsteam som kan tilby opplæring i din kommune.

Teamet består av kursholdere fra:
• Kompetansenter-rus (KoRus)
• Ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
• Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RKBU)
• Barne, ungdoms og familietaten (BUFETAT)

Programmet er initiert av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Sentralt i opplæringen er:
• Motiverende samtale og støttesamtaler.
• Alkohol og graviditet, å bli trygg på å snakke om alkohol og graviditet.
• Innføring i kartleggingsverktøyet TWEAK.
• Psykiske vansker under graviditet og småbarnsfase. Innføring i bruk av kartleggingsverktøyet EDPS og støttesamtaler.
• Å bli trygg på å spørre om vold i nære relasjoner.
• Utvikling av kommunens tverrfaglige samarbeid rundt familier med komplekse problemer.
• Opplæringsprogrammet er modulbasert og går over seks dager.

Veiledning

Det forutsettes at kommunene som tar del i opplæringsprogrammet oppretter veiledning for ansatte som tar i bruk kartleggingsverktøyene og samtalemetodene. Veiledning følger undervisningsmodulene og i implementeringsperioden etter opplæringen.

Praktisk gjennomføring

Ingen deltakeravgift men kommunen står selv som arrangør av kurssamlingene. Kommunens kontaktperson og regionalt opplæringsteam tilrettelegger for gjennomføringen. Det kan søkes stimuleringsmidler til dette arbeidet. Se informasjon "Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene" på forsiden.

Følgende kommuner har deltatt:

Namsos, Inderøy, Leksvik, Trondheim, Røros, Holtålen, Steinkjer, Bindal, Leka, Nesset, Nærøy, Kristiansund, Surnadal, Rindal, Halsa, Giske, Volda, Ørsta, Vanylven, Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Sunndal og Nesset.

Kommuner som skal starte høsten 2016 :

Oppdal, Rennebu, Rissa og Verran.


 

Ressurser og dokumenter:

Brosjyre - Tidlig Inn

Venteromsbrosjyre

Mot til å spørre, kunnskap til å handle - Spor 3/2013

Nettsted:

Tidligintervensjon.no - Opplæringsprogrammet Tidlig Inn

Kontaktpersoner

Rådgiver og ansvarlig koordinator for opplæringsprogrammet:
Mona Blomseth Hyllmark
Tlf: 416 66 053
mona.blomseth.hyllmark@stolav.no
       
Rådgiver:
Tove Kristin Steen
Tlf: 934 95 896
tove.kristin.steen@stolav.no

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.