HelsaMi

Tidlig intervensjon KoRus

Tidlig intervensjon handler om å hjelpe mennesker med et begynnende rusproblem. Kompetansesenter rus arbeider med å spre kunnskap om hva man skal se etter for å oppdage barn og unge som lever i rusfamilier, og begynnende rusproblemer hos ungdom og voksne.

Tidlig intervensjon betyr å gripe inn så tidlig som mulig når en blir bekymret for et annet menneske. Det kan forhindre at problemene blir store og vanskeligere å håndtere. Å se problemer og å handle mens de er små kan gjøre det lettere å yte hjelp på en hensiktsmessig måte.

Tidlig intervensjon er et ledd i folkehelsearbeidet. På rusområdet handler det om å fange opp problemutvikling tidlig hos barn og unge som lever i rusbelastede familier, samt begynnende rusproblemer hos ungdom, gravide, voksne og eldre.

Utgangspunktet for KoRus’ satsing på tidlig intervensjon er veilederen «Fra bekymring til handling» (2009). Implementering av veilederen er et viktig bidrag til økt kunnskap om hvordan man kan se og handle i forhold til en bekymring. Inkludert i tidlig intervensjonssatsingen er konkrete strategier og tiltak.

Nettside som bygger på veilederen «Fra bekymring til handling»:

Tidlig intervensjon

Kompetansesenter rus har flere tilbud innen fagområdet tidlig intervensjon. Våre faglige bidrag er gratis.

Fant du det du lette etter?