Ta Tak – et kurs for pårørende

Ta Tak er et kurs for voksne som kjenner seg berørt av en annen persons rusavhengighet eller psykiske helseproblem.

ta tak illustrasjon.jpgKurset, som går over seks kvelder, har som mål at pårørende

  • I større grad skal få forståelse av egen situasjon og opplevelse av å mestre hverdagen
  • Får informasjon om behandling, lokale hjelpetiltak, selvhjelp, pårørende- og brukerorganisasjoner
  • Får møte og lære av andre i samme situasjon
  • Blir vist vei til selvhjelpsgrupper og andre tilbud til de som ønsker det

I Ta Tak vektlegges erfaringskompetansen på linje med fagkompetansen. Det skal derfor tilstrebes at en (innleid) pårørende (erfaringsinnleder) deler sin historie på hver kurskveld, i tillegg til at en fagperson har innlegg om kveldens hovedtema.


En manual gir arrangørene detaljert informasjon om planlegging, gjennomføring og evaluering.


Lærings- og mestringssenteret i Kompetansesenter rus – Midt-Norge (LMS KoRus) tilbyr kommuner og organisasjoner innføring i kursopplegget.

Gjennom en skriftlig samarbeidsavtale fordeles ansvar partene imellom.

Opplæringen skjer gjennom presentasjon av manual, erfaringsinnlegg, gruppearbeid og refleksjoner i plenum. LMS KoRus deltar også i et planmøte før kommunen starter neste kursserie. I tillegg vil LMS KoRus gjennomføre et veiledningsbesøk på en av kurskveldene, og delta på evalueringsmøtet etter at kurset er avsluttet.


Kontaktperson

kolbjørn til sider.jpg
Kolbjørn Gjære
Rådgiver
Seksjon Møre og Romsdal
Tlf.: 950 34 148
E-post: kolbjorn.gjere@stolav.no

Fant du det du lette etter?