HelsaMi

Ta Tak – et kurs for pårørende

Ta Tak er et kurs for voksne som kjenner seg berørt av en annen persons rusavhengighet eller psykiske helseproblem. Kurset kan arrangeres av kommuner og frivillige organisasjoner, eller i samarbeid mellom disse. KoRus Midt tilbyr midtnorske kommuner og organisasjoner opplæring i hvordan kurset gjennomføres, en gratis manual og oppfølging i etterkant.

ta tak illustrasjon.jpg 


Ta Tak-kurset går over seks kvelder og har som mål at pårørende

  • I større grad skal få forståelse av egen situasjon og opplevelse av å mestre hverdagen
  • Får informasjon om behandling, lokale hjelpetiltak, selvhjelp, pårørende- og brukerorganisasjoner
  • Får møte og lære av andre i samme situasjon
  • Blir vist vei til selvhjelpsgrupper og andre tilbud til de som ønsker det

I Ta Tak vektlegges erfaringskompetansen på linje med fagkompetansen. Det skal derfor tilstrebes at en (innleid) pårørende (erfaringsinnleder) deler sin historie på hver kurskveld. I tillegg til har en fagperson har innlegg om kveldens hovedtema, som utdypes i gruppe- og plenumssamtale etterpå.

Ta Tak-kurs har vært arrangert i Nærøy, Snåsa, Surnadal, Averøy, Sula, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner.

Kursmanualen gir arrangørene detaljert informasjon om planlegging, gjennomføring og evaluering. Lærings- og mestringssenteret Kompetansesenter rus – Midt-Norge (LMS KoRus) tilbyr kommuner og organisasjoner kursholderopplæring og bistand underveis. 

Gjennom en skriftlig samarbeidsavtale fordeles ansvar partene imellom.
Kursholderopplæringen skjer gjennom presentasjon av manual, erfaringsinnlegg, gruppearbeid og refleksjoner i plenum. LMS KoRus deltar i et planleggingsmøte før kurset, på en av kurskveldene og i evalueringsmøtet etter at kurset er avsluttet.

Kontaktpersoner

Hanne.jpg
Hanne Lilleås Staurset 
Rådgiver
Telefon: 992 69 656
hanne.lilleas.staurset@stolav.no

Rita Rødseth
Rita Rødseth
Rådgiver
Telefon: 900 35 425
E-post: rita.irene.rodseth@stolav.no


 

Fant du det du lette etter?