HelsaMi

Svekket tilbud til barn

Tjenestene til barn og unge har blitt vesentlig endret under covid-19-pandemien.

gutt_bakfra.JPG 

Mange barn og unge har ikke fått det tilbudet de har rett på under koronakrisen. Årsakene til endringane i tjenestene er omdisponeringer av personalressurser, smittevernrestriksjoner og redusert etterspørsel. Det viser en ny rapport, som er utarbeidet av en  koordineringsgruppe som ser på tilbudet til sårbare barn og unge.

Rapporten kan du lese her.

Koordineringsgruppa anslår at utsatte barn og unge utgjør omtrent 20 prosent av barn og unge i landet.

Folkehelseinstituttet har inntrykk av at nesten alle tjenester har sett i gang smitteverntiltak som er vesentlig strengere enn rådene de har gitt primær- og spesialisthelsetjenestene. Flere skolehelsetjenester og helsestasjoner for ungdom har vært helt stengt eller har redusert bemanning.


– Vi må sikre at sårbare barn og unge blir fulgt opp, selv om vi er i en spesiell situasjon med koronaepidemien. Nå som smittetallene går ned har jeg bedt om at helsestasjonene og skolehelsetjenesten så langt det lar seg gjøre går tilbake til normal drift, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).