HelsaMi

Stor interesse for utendørsterapi

Hele 170 personer deltok i webinaret som KoRus, KBT og NAPHA arrangerte om utendørsterapi, - Mange ønsker å hente kunnskap og videreutvikle seg innen dette feltet, sier rådgiver Sigrid Rohde i KoRus Midt.
skjermbilde med fem av deltagerne under webinaret

Fra venstre Sigrid Rohde (KoRus Midt), Ingvild M. Kvisle (KBT), Trond Asmussen (Napha), foredragsholder Leiv Einar Gabrielsen og Stein Arve Strand (KoRus Midt)

Utendørsterapi handler om å bruke naturen som støtte for å lære seg å mestre livet.

–  I naturen får man muligheten til å rydde plass til egne tanker. Når man for eksempel sitter stille på en stein i ti minutter og bare ser utover skjer det spennende ting. Endringsarbeid blir lettere.

Det sa forsker og utendørsterapeut Leiv Einar Gabrielsen under webinaret som ble arrangert 11. juni.

Her forklarte han hvordan naturen kan hjelpe pasienter til bedre psykisk helse og økt livskvalitet.

- Utendørsterapi passer ikke for alle, men for veldig mange. For enkelte er det virkelig effektfullt og det er viktig at de får dette tilbudet, forklarte Gabrielsen, som til daglig arbeider ved Sørlandet sykehus.

Her leder han et klinisk forskningsprosjekt som prøver ut nye former for psykisk helsearbeid i naturen. Dette arbeidet har pågått siden 2013 og er i stadig utvikling.

Gabrielsen pekte under seminaret på at vi i Norge har en unik mulighet til å bedrive helsearbeid i naturen, som for eksempel det faktum at vi har mye natur, allemannsrett, en kultur for å drive friluftsliv og god tilrettelegging.

 Det er flere kvaliteter ved utendørsterapi som gjør at det vil hjelpe mange som har utfordringer knyttet til sin psykiske helse. Gabrielsen trakk spesielt frem muligheten til å oppleve stillhet i et samfunn preget av stadig mer støy, det å kunne trekkes seg bort fra storsamfunnet en periode, og kontrasten mellom dag og natt i naturen, i motsetning til den store mengden lys vi utsettes for i urbane strøk.

- Disse kvalitetene er med på å skape grunnleggende endringer. De gir mulighet til å fokusere på våre felles psykiske prosesser og behov. I utendørsterapi er det ikke noe hierarki. Alle kan noe og naturen behandler oss likt, forklarte Gabrielsen.

På denne siden kan du lære mer om utendørsterapi