HelsaMi
Hasjavvenningsprogrammet

Stor interesse for HAP-kurs

Fagfolk fra hele landet deltok på kurs i hasjavvenningsprogrammet i regi av KORUS Midt. Kursinnholdet gjør dem bedre rustet til å hjelpe folk med cannabisutfordringer.

Beate Karlsen, Erik Strandbakke og Tor Sæther foran kursplakat
Torill Beate Karlsen, Erik Strandbakke og Tor Sæther. Foto: Stein Arve Strand

Hasjavvenningsprogrammet (HAP) tar utgangspunkt i Thomas Lundqvist og Dan Ericssons metode for behandling av cannabismisbruk. Metoden bygger på at brukerne må gjennom en fysisk, en psykisk og en psykososial fase for å slutte med cannabis.

KORUS Midt arrangerte HAP-kurs i Trondheim 14. og 15 september.

Tor Sæther fra KORUS Midt åpnet kurset og innledet på temaet før kursholderne, Torill Beate Karlsen, Trondheim kommune, og Erik Strandbakke, St. Olav hospital, Klinikk rus og avhengighetsmedisin,  ledet dagene videre.

Det var flest deltakere fra hele Midt-Norge men også god spredning nasjonalt fra Vestvågøy til Lindesnes.

Deltakerne kom i hovedsak fra kommunale tjenester som jobber med ungdom men spesialisthelsetjenesten, videregående skole og politi var også representert.

- Dette ga gode diskusjoner og refleksjoner underveis i kurset, sier rådgiver Tor Sæther. 

Deltakerne fikk en grundig innføring i hva cannabis er, før kursholderne fokuserte mer på behandling og oppfølging av personer som sliter med problematisk cannabisbruk.

 

bilde av salen med deltakere på HAP-kurs

Fagfolk fra Vestvågøy til Lindesnes deltok på kurset. Foto: Stein Arve Strand

I etterkant av kurset ble deltakerne spurt om hvordan de kan bruke denne kompetansen i praksis på egen arbeidsplass. Flere mente de kunne bruke deler av programmet i sin oppfølging av ungdom/voksne, men at det kan være en utfordring å  få implementert hele kurset og sette av nok ressurser til å bruke hele programmet-

Deltakere fra videregående skole og representanter fra politiet pekte på at økt kompetanse på cannabis er nyttig i hverdagen og trygger dem i møter med ungdommen. Flere likte godt at det ble presentert et nyansert bilde av cannabis og hvordan det påvirker våre liv avhengig av hvor mye man bruker.

Flere tenker at denne tilførselen av kompetanse vil bidra til å bedre tjenestene på egen arbeidsplass, eller i samarbeid med andre tjenester, overfor de som har problematisk bruk av cannabis.