HelsaMi

Søk tilskuddsordning til psykolog i kommunen

Helsedirektoratet har publisert 2. kunngjøring av tilskuddordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Rekrutteringstilskudd» for 2016.

​Målet er å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, samt vold- og traumefeltet. Ordningen skal bidra til at alle kommuner har rekruttert psykolog ved innføring av lovkrav om psykologkompetanse i helse- og omsorgstjenesten. Det tas sikte på at lovkravet trer i kraft fra 2020.

Søknadsfrist: til Fylkesmannen innen 20. september 2016
Budsjettramme: 81 millioner kroner

Viktig informasjon

Vi gjør oppmerksom på at Fylkesmannen har overtatt forvaltningen av tilskuddet for Helsedirektoratet. Kommunene skal sende søknad samt rette øvrige henvendelser til sin Fylkesmann. Det er laget nytt regelverk for tilskuddsordningen som gjelder fra i år. For å skrive en god søknad er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet. Regelverket kan lastes ned, sammen med en «Veiledning til regelverket» i vedlagte kunngjøring. Fylkesmannen kan bistå med råd og veiledning ved behov.

Her er kunngjøringen med all nødvendig informasjon:

Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene