HelsaMi

Søk om støtte til tjenesteutvikling

Kommuner og helseforetak kan innen 12. mars søke om støtte til tilbud for personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov.

mann ser ut av vindu
Illustrasjonsfoto: Ethan Sykes/Unsplash

​Tilskuddet skal bidra til å styrke tilbudet til personer med langvarig og sammensatte tjenestebehov, ved å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivå og sektorer. 

Statsforvalterne har som oppdrag å forvalte tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet, og tildeling skjer etter søknad fra kommuner og statlige foretak (f.eks. RHF/HF).

Søk her 

Fra 2019 ble tilskuddsordningen todelt. 

På disse to lenkene finnes informasjon om hvordan man søker tilskudd via Statsforvalteren i Trøndelag:

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov 2021

Tilbud til barn og unge med langvarige og sammensatte tjenestebehov 2021


Nasjonalt er det bevilget kr. 218 millioner til tilskuddsordningen for barn, unge og voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov. Hvor mye som stilles til disposisjon for Trøndelag oppdateres fortløpende.
Fant du det du lette etter?