Snuoperasjonen i Verdal

Rus, trafikkulykker og selvmord tok livet av 50 ungdommer i løpet av et tiår i Verdal. Hvordan greide bygda å snu den negative utviklingen?

Kompetansesenter rus Midt-Norge har bidratt med flere tekster til det nye Inspirasjonsheftet for Ungdata.

Blant disse artiklene er historien om hvordan en bygd vokste så fort at den ikke greide å ta vare på ungdommene sine. Rus og dødsfall var blant konsekvensene. En snuoperasjon måtte til.

Les historien her