HelsaMi
Bestill brosjyre fra KORUS

Snakk om alkohol med eldre

KORUS har utviklet en ny brosjyre med informasjon om eldre og alkohol. Vi sender den ut gratis til leger, ansatte i hjemmetjenesten og andre som møter eldre i jobben sin. 

eldre og rus brosjyre.PNG

- Fastleger kan gjerne dele ut denne brosjyren til pasienter over 60 år, sier rådgiver Maj Britt Misfjord Walbø i KORUS Midt. 

Brosjyren Aldring og helse – hva med alkohol? kan lastes ned her eller du kan skrive en e-post til Britt.Kjerkreit.Ivarson@stolav.no for å bestille brosjyren til din arbeidsplass. 

Økt risiko

​​Det kan være vanskelig å snakke om alkohol, som mange mener er en privatsak. Men det er også viktig å informere eldre om at kroppens sårbarhet for alkohol endres med alderen. 

Etter hvert som vi blir eldre vil kroppens væske balanse endres, og mat, drikke og 
medisiner brytes saktere ned. Effekten av alkohol kan bli kraftigere og vare lenger enn det man har erfaring med fra tidligere i livet. Kroppen vil i større grad være utsatt for risiko ved inntak av samme mengder.

Vanskelig å sette grenser


Det er stor variasjon i hvor raskt aldringsprosessen skjer. Det er derfor vanskelig å sette eksakte  grenser for hvor mye alkohol den enkelte tåler. For noen vil inntak av  alkohol, selv i små mengder, kunne føre til helseproblemer. Generelt er det slik at  kvinner tåler mindre  alkohol enn menn.

- Det er også viktig å påpeke at alkohol kan forsterke eller svekke effekten av legemidler, samt øke risikoen for bivirkninger. Brosjyren tar opp dette temaet, og kan være fin for fastleger å dele ut sammen med resepten, påpeker Walbø, som også anbefaler brosjyren i hjemmetjenesten eller andre som møter eldre. 

Kontakt

maj britt lav oppl.jpg
Maj Britt Misfjord Walbø
Rådgiver
Telefon: (+47) 948 99 772
MajBritt.Walbo@stolav.no