HelsaMi
Brukertilfredshetsevalueringen

Slik gir brukerstemmen bedre tjenester

Brukerne har evaluert kommunale tjenester på rusfeltet. Hva gjør vi med dette? Meld deg på erfaringssamling 29. november!

illustrasjon  bte.PNG

Helsedirektoratet og KORUS Midt inviterer følgende aktører til erfaringssamling 29. november på Gardermoen:

 
  • ​Alle kommuner som vil diskutere brukernes tilbakemeldinger på tjenestene
  • Bruker- og pårørendeorganisasjoner
  • Kompetansesenter innen rus- og psykisk helsearbeid.


Påmelding: 

(Frist: 11. november)

Bakgrunn:

I perioden 2017-2021 kartla Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KORUS Midt) hvilke erfaringer personer med rusmiddelproblemer har med kommunale tjenester. Nå skal vi samles og diskutere hvordan brukernes gode innspill kan utvikle og forbedre tjenestene.

Tid:

29. november fra klokken 09.00-16.00​

Sted:


Program: