HelsaMi

Skryter av behandlingstilbud

Det nye legemiddelet gir ny hverdag for et femtitalls LAR-pasienter ved St. Olavs hospital.

Faksimile fra Adresseavisen 18.mai

Faksimile fra Adresseavisen 18.mai

Sommeren 2019 ble det nye legemiddelet Budival godkjent for bruk i  legemiddelassistert rehabilitering (LAR). I en stor reportasje i Adresseavisen forteller pasientene Merete Johansen og Ronny Paulsen at de etter oppstart av den nye behandlingen har fått en helt ny hverdag.

Reportasjen kan leses her av de som abonnerer på Adresseavisen.

– Det føles helt fantastisk. Jeg sover godt for første gang på flere år, og jeg tror faktisk jeg kunne gått i lengre tid uten ny behandling, sier Ronny Paulsen til avisen.

LAR er betegnelsen på den norske ordningen for substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet.

I LAr blir pasientene blir behandlet med metadon eller buprenorfin. Historisk har metadon vært mest brukt. Effekten er godt dokumentert. Behandlingen redder liv i form av redusert antall overdoser og komplikasjoner knyttet til injisering av illegale rusmidler. Den store ulempen med metadon er at stoffet medfører overdosefare, spesielt om det kombineres med andre dempende rus- og legemidler, som alkohol, benzodiazepiner, opiater eller alkohol.

Buprenorfinpreparatene Suboxone eller Subutex har derfor vært førstevalget ved St. Olavs hospital. Men LAR har vært omdiskutert i mange år, også blant pasientene. Medikamentvalg har vært blant konflikttemaene. Begrep som «regime» er brukt i debatten, blant annet på grunn av et strengt kontrollsystem, som er regulert i et eget regelverk.

- Pasientorganisasjonene har etterspurt mer hensiktsmessige legemidler, og dette er et svar på det, sier leder for rusklinikken ved St. Olavs hospital, Morten Olsø til Adresseavisen. 

Buvidal er i likhet med Suboxone og Subutex et buprenorfinpreparat.