HelsaMi

Skal forske på nesespray mot benzoabstinenser

Lege Tone Pleym ved Blå Kors, Lade behandlingssenter skal finne ut om oksytocin nesespray kan hjelpe pasienter som prøver å trappe ned på bruk av benzodiazepiner.

illustraasonsbilde av nesespray og doseflasker
Prosjektet vil inkludere 60 pasienter på Avrusningsavdelingen ved Blå Kors, Lade Behandlingssenter, som innlegges for nedtrapping av benzodiazepiner. Disse vil tilfeldig fordeles i to grupper hvorav en av gruppene får en placebonesespray og den andre gruppen får oksytocin nesespray. Verken behandlere eller pasienter får vite om deltakerne i studien får spray med virkestoff eller ikke.

- I løpet av nedtrappingen vil vi registrere effekt på abstinenser, især angst og søvn, forklarer Tone Pleym, som er PhD-stipendiat og skal skrive doktorgrad på emnet.

Portrettbilde av Tone Pleym

Tone Pleym

Hun jobber som lege i spesialisering innen Rus- og avhengighetsmedisin og er for tiden ansatt i Avrusningsavdelingen på Lade Behandlingssenter. Inklusjonen starter høsten 2021 og varer til de har fått med 60 deltakere. Veileder for prosjektet er overlege Olav Spigset ved St. Olavs hospital.

Tiår med forskning

Oksytocin er hormon som produseres naturlig i hjernen, og spiller en viktig rolle under svangerskap og ved amming. Hormonet bidrar til den følelsesmessige tilknytningen mellom mor og barn. Det har i flere tiår vært forsket på forskjellige effekter av oksytocin; blant annet hvordan det påvirker vår evne til å oppfatte andres følelser, vår empati, og om det kan brukes i behandling av psykiske lidelser.

I 2012 publiserte forskere ved et universitet i North Carolina en liten studie som viste at bruk av oksytocin nesespray kraftig reduserte behovet for benzodiazepiner blant pasienter under behandling for alkoholavhengighet. Men da forskere ved St. Olavs hospital i 2019 gjennomførte en dobbeltblindet, klinisk legemiddelutprøvingsstudie ved Blå Kors Lade Behandlingssenter, fant de ingen signifikant reduksjon i nødvendig dose benzodiazepiner for å gjennomføre et tredagers avrusningsprogram.

- Vi kan snakke om trender som tyder på at oksytocinbruk reduserte behovet for benzodizepiner. Men vi kan ikke basere pasientbehandling på ikke-signifikante funn. Med flere deltakere kunne vi kanskje tenke oss at resultatene ville bli tydeligere, sa overlege Olav Spigset den gangen.