HelsaMi

Nettverksmøter

Nettverksmøter er en intervensjon og behandlingsform som gjennom brukermedvirkning og mobilisering av sosiale nettverk kan utløse ressurser til støtte og problemløsning. Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus-Midt) tilbyr i samarbeid med NAPHA to-dagers kurs i Ledelse av nettverksmøter.

Rådgiver Roar Bakken i Kompetansesenter rus - Midt-Norge

Rådgiver i Kompetansesenter rus - Midt-Norge Roar Bakken

Flere tjenester i Trøndelag tilbyr nettverksmøter som et supplerende behandlingstiltak. Nå har flere tjenester møttes for å dele erfaringer, og for å kunne utvikle sine tilbud på dette området. Nettverksmøter er en intervensjon og behandlingsform som gjennom brukermedvirkning og mobilisering av det sosiale nettverk, kan utløse ressurser til støtte og problemløsning. Her kan hovedpersonen invitere de personene som er viktig for seg til å snakke om det som er vanskelig i hovedpersonens liv. Sammen kan de prøve å finne løsninger som kan være til hjelp. Nettverksmøte ivaretar brukermedvirkning, har fokus på pårørende og legger til rette for samarbeid mellom hovedpersonen og nettverket, samt at det kan bedre samarbeidet mellom tjenestene.

Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus-Midt) tilbyr sammen med NAPHA to-dagers kurs i Ledelse av nettverksmøter. Kurset har som mål å gi kursdeltakerne tilstrekkelig kompetanse til at de kan lede nettverksmøter. Dette er en to-dagers opplæring med teori, øvelser og refleksjoner. Nettverksmøtet erstatter ikke andre terapiformer, men brukes på linje med og som supplement til andre terapimetoder. Nettverksmøtet kan blant annet brukes ved kriser. Kriser kan være situasjoner der hovedpersonens vanlige atferd og reaksjoner ikke lenger kan brukes for å håndtere problemene, slik at en må ta i bruk nye mestringsteknikker. Nettverksmøtet kan også være nyttig når hovedpersonen opplever at problemer fastholdes eller videreutvikles.

Nasjonale føringer, blant annet i veilederne «Pårørende – en ressurs» og «Sammen om mestring», fremhever betydningen av nettverksmøte som en arbeidsmetode som ivaretar brukermedvirkning og som ser pårørende som en viktig ressurs i behandlingen.

Målet for kurset er opplæring i å bli møteleder i nettverksmøter. Målgruppen for kurset er rus- og psykisk helsetjeneste, helsestasjon, skole, SLT-koordinator, PPT, spesialisthelsetjenesten, eventuelt andre. Til nå er det gjennomført kurs for fagfolk fra 7 kommuner i Trøndelag, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital og rus- og psykisk helsetjeneste i Trondheim kommune. Det er mulighet for veiledning i etterkant av kurset. Dette avtales med hver enkelt arbeidsplass/arbeidsgiver.

PROGRAM

DAG 1 (09.00-15.00)

 • Rask intervensjon i akutte kriser
 • Når brukes nettverksmøtet?
 • Hvem inviteres og hvem inviterer til møtet?
 • Hvor holdes møtet?
 • Praktiske forhold rundt møtet
 • Nettverkstalen
 • Gjennomføring av møtet
 • Nettverksmøtespiralen
 • Øvelser og refleksjoner

   

 

DAG 2 (09.00-15.00)

 • Motivasjon
 • Avklaring av taushetsplikt
 • Kartlegging av nettverk
 • Barn og nettverksmøtet
 • Kan nettverksmøtet alltid brukes?
 • Avslutning av møtet
 • Tid for diskusjon og refleksjon
 • Øvelser og refleksjoner

Informasjon om nye kurs i Ledelse av nettverksmøter finner du under våre kurs og samlinger. Eller ved å ta kontakt med Roar Bakken mobil 934 45 884, e-post: roar.bakken@stolav.no .

Informasjon om landsomfattende nettverksmøte, som holdes i Trondheim i år finner du her.


Fant du det du lette etter?