HelsaMi

Rustrender våren 2020

KoRus Midts kartlegging av rustrendene i Trondheim siste halvår viser at alkohol- og heroinforbruket øker.

bilde fra trondheim med nidarosdomen og kristiansten festning

Foto: Trond Ola Tilseth

Rapporten "Føre Var Trondheim" er ment å gi kunnskap om utviklingen av rusmiddeltrender og konsekvenser av rusmiddelbruk i Trondheim over tid.

Rapporten beskriver endringer i rusmiddelbruk, basert på kvantitative og kvalitative data fra et mangfold av kilder. Den første Føre Var-rapporten ble publisert høsten 2018.


HOVEDFUNN – HØST 2019 TIL VÅR 2020

  • Økt bruk av alkohol
  • Økt bruk av heroin
  • Nedgang i tilgjengelighet av Rivotril
  • Nedgang i tilgjengelighet av LSD


hele coveret.PNG

Her kan du lese hele rapporten Føre Var vår 2020 for Trondheim.

Tilsvarende kartlegginger er blitt gjennomført i Bergen siden 2002 av KoRus - Vest Bergen. Her er bergensrapporten for første halvår 2020

Jevn økning i GHB-bruk

Forfatterne av rapporten er rådgiverne Katrin Øien og Tor Sæther ved KoRus Midt.

- Hva er hovedtrendene i rusutviklingen i Trondheim siden Føre Var begynte i 2018?

- Cannabis hadde et stort oppsving i første rapporten. Etter det har det vært en ganske stabil situasjon for cannabis. Kokain har hatt en jevn økning hele veien. MDMA (Ecstacy) hadde en jevn økning de første rapportene, men i de to siste har det vært litt nedgang, sier Katrin Øien.

Hun peker på at også Xanax har hatt en jevn stigning hele veien, mens Rivotril har hatt en jevn nedgang. Anabole virkestoffer har hatt mye nedgang, mens GHB har hatt jevn økning.

Nyttig for tiltaksplanlegging

- Det har i hver rapport blitt trukket frem stadig yngre brukere og mer åpenlys bruk av illegale rusmidler, særlig cannabis og kokain, sier Øien.

 - Hva er nytteverdien ved Føre Var?

- Ved å overvåke bevegelsene i rusbruken kan man være tidlig ute med å fange opp fenomener som det er viktig å handle på. Hvis denne økte bruken av heroin fortsetter blir det særlig aktuelt å jobbe med overdoseforebyggende tiltak, som opplæring i røyking og utdeling av Nalokson nesespray. Man kan også bruke rapporten når man vurderer å opprette tiltak som for eksempel brukerrom i kommunen.

Øien og Sæther berømmer alle som tar seg tid til å svare på alle spørsmålene i spørreskjemaet.

- De bruker av sin verdifulle tid, enten de jobber i det offentlige apparatet, eller om de gjennomfører som privatpersoner. Uten disse hadde vi ikke fått til å lage noen rapport, og dermed mistet denne verdifulle kartleggingen av rusbildet i kommunen, sier Katrin Øien. 

Koronasituasjonen


Arbeidet med rapporten ble selvsagt ekstra utfordrende denne gangen. Koronaviruset førte til nedstenging av samfunnet to uker før kartleggingsperioden ble avsluttet.

- Dermed ble det ikke bare utfordringer knyttet til å få hentet inn besvarelser fra Trendpanelet, men også å passe på at de ikke fokuserte for mye på de to ukene med Covid-19 og restriksjoner og konsekvenser det innebar. Heldigvis har vi jo også statistikker som nok hjelper oss å balansere bildet, men det har nok har påvirket noe, sier Øien. 

Hun opplyser at de også inn spørsmål om hvordan Covid-19 hadde påvirket russituasjonen i Trondheim i spørreskjemaet til Trendpanelet. Det ble meldt om tørke, endringer i hvilke rusmidler som ble brukt, økte priser og mer vold.

- Mange hjelpetilbud måtte stenge dørene til lokalene sine, og finne nye måter å møte brukerne, og utøve tjenestene sine på. Mange nevnte kortere vei inn i LAR-behandling og tilgangen på LAR-medisinering som positiv, forteller rådgiveren.

Tidligere rapporter:

Føre Var høst 2019

Føre Var vår 2019

Føre Var høst 2018

Kontakt:


katrin ny.jpg
Katrin Øien

Rådgiver KoRus Midt
Telefon: 957 34 754
E-post: katrin.oien@stolav.no

Tor Sæther til ansattesidene.jpg
Tor Sæther

Rådgiver KoRus Midt
Tlf: (+47) 959 48 169
E-post: tor.sether@stolav.no