HelsaMi

Rustrender i Trondheim våren 2019

Rapporten Føre Var Trondheim 01/2019 beskriver utviklingen av rustrender fra oktober til mars 2019.
føre var cover

"Føre Var Trondheim" er ment å gi kunnskap om utviklingen av rusmiddeltrender og konsekvenser av rusmiddelbruk i Trondheim over tid. Rapporten beskriver endringer i rusmiddelbruk, basert på kvantitative og kvalitative data fra et mangfold av kilder. 

Den første Føre Var-rapporten ble publisert høsten 2018.

Hovedfunn våren 2019:

  • Økning for alkohol
  • Økt tilgjengelighet av kokain
  • Økt bruk og tilgjengelighet av ecstasy/MDMA
  • Økning for Xanor/Xanax
  • Nedgang for Rivotril

FØRE VAR RAPPORT VÅR 2019.pdf

 
Føre Var-modellen er utviklet ved KoRus vest Bergen, med mål om å fange opp endringer i rusmiddelbruk/-trender. Dette arbeidet er en av oppgavene som Kompetansesenteret utfører med midler fra Helsedirektoratet.

Rapporten er utarbeidet av rådgiverne Katrin Øien, Tor Sæther og Rolf Morten Øyen.

Her finner du forrige Føre Var-rapport (høsten 2018)  


Kontaktperson:

katrin ny.jpg

Katrin Øien, rådgiver
Telefon: 957 34 754
e-post: katrin.oien@stolav.no