HelsaMi

Rustrender i Trondheim høst 2020

KoRus Midts Føre Var-rapport viser nedgang i hasj- og kokainbruk siste halvår. Samtidig har herointilgangen økt.

cover nyhetssak.PNG


Rapporten "Føre Var Trondheim" er laget for å gi kunnskap om utviklingen av rusmiddeltrender og konsekvenser av rusmiddelbruk i Trondheim over tid.

I Føre Var beskrives endringer i rusmiddelbruk, basert på kvantitative og kvalitative data fra et mangfold av kilder. Hensikten er å identifisere, overvåke og rapportere trender i tilgjengelighet og bruk av rusmidler.

Den første Føre Var-rapporten ble publisert høsten 2018.

Årets rapport er ført i pennen av Katrin Øien, Tor Sæther og Rolf Morten Øyen ved KoRus Midt. - Bakteppet for årets rapport er spesielt, da Covid-19 hadde utbrudd like før denne perioden og påvirket samfunnet med blant annet begrenset reiseaktivitet, færre kulturtilbud og restriksjoner har lagt begrensninger på både privatpersoner og næring, sier Katrin Øien ved KoRus Midt. 


Et av funnene i rapporten er at det har vært en økning i tilgjengelighet for heroin sammenlignet med forrige periode. 

- Det ble i siste halvår gjort flere beslag fra både toll og politi. Trendpanelet, som består av mange kilder i og tett på risiko/etablert rusmiljø, rapporterte en sterk økning også i bruk, en naturlig følge av mer tilgjengelighet, kombinert med mindre tilgjengelighet av andre rusmidler i perioden, sier Katrin Øien. 

Hun peker på at det samlede tallet for heroinbruk i rapporten likevel ikke viser en stor økning, men at det nok skyldes lavere aktivitet hos Laboratoriemedisinsk klinikk i perioden. 

- De hadde lenge stengt og har generelt analysert færre prøver, noe som har påvirket det totale bildet for bruk på noen av rusmidlene, sier Øien.Rapportens hovedfunn

  • Økt bruk av alkohol
  • Økning for heroin
  • Nedgang for cannabis
  • Nedgang for kokain
I Bergen har arbeidet med Føre Var-rapporter pågått i 18 år. Les mer om høstens rapport i Bergen her. 

Kontakt

katrin ny.jpg
Katrin Øien

Rådgiver KoRus Midt
Telefon: 957 34 754
E-post: katrin.oien@stolav.no

Tor Sæther til ansattesidene.jpg
Tor Sæther

Rådgiver KoRus Midt
Tlf: (+47) 959 48 169
E-post: tor.sether@stolav.no