Rustrender høsten 2019

KoRus Midts Føre Var-kartlegging av rustrendene i Trondheim siste halvår viser nedgang for heroin og alkohol. Bruken av kokain øker.

utsnitt av forsiden av rapporten viser litt av nidarosdomen og Festningen. tekst: Føre Var rustrender i trondheim

"Føre Var Trondheim" er ment å gi kunnskap om utviklingen av rusmiddeltrender og konsekvenser av rusmiddelbruk i Trondheim over tid.

Rapporten beskriver endringer i rusmiddelbruk, basert på kvantitative og kvalitative data fra et mangfold av kilder. Den første Føre Var-rapporten ble publisert høsten 2018.

HOVEDFUNN – VÅR 2019 TIL HØST 2019

  • Økt bruk av kokain
  • Økt tilgjengelighet av valium/diazepam
  • Nedgang for heroin
  • Nedgang for alkohol

Her kan du lese hele rapporten Føre Var Høst 2019

Føre Var-modellen er utviklet ved KoRus vest Bergen. Målet med Føre Var er å fange opp endringer i rusmiddelbruk/-trender. Dette arbeidet er en av oppgavene  Kompetansesenteret utfører med midler fra Helsedirektoratet.

Rapporten er utarbeidet av rådgiverne Katrin Øien, Tor Sæther og Rolf Morten Øyen.

Tidligere rapporter:

Føre Var Vår 2019

Føre Var Høst 2018


Kontaktperson:

portrett av tor sæther


Tor Sæther, Rådgiver
Tlf: (+47) 959 48 169
E-post: tor.sether@stolav.no