HelsaMi

Rusmiddeltørke ga mer vold

Uteseksjonen i Trondheim melder at det ble mer vold i rusmiljøet da samfunnet stengte ned på grunn av koronasituasjonen.

ung gutt med hettegenser står med ryggen til kamera og ser på skolebygning

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Uteseksjonen i Trondheim er et rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot ungdom i alderen 13-25 år, og som har befatning med rus, vold og kriminalitet. Uteseksjonen driver primært oppsøkende arbeid i Trondheim sentrum, samt bistår bydelene ved spesielle hendelser eller ved store arrangementer.

Avdelingsleder Camilla Wright forteller at Uteseksjonen opplevde økt frustrasjon blant ungdommene de er i kontakt etter at pandemisituasjonen førte til en nedstenging av samfunnet. En av årsakene er stengte grenser og en sterk reduksjon i tilgangen på rusmidler.

camilla wright

Camilla Wright

- I starten så vi ganske raskt at ungdommene vi møter i Uteseksjonen og det etablerte rusmiljøet ble mer frustrert. Det var en del aggressivitet i miljøet. Det var tørke på tilgang på narkotika, og den vanlige kjøps- og salgskjeden ble på en måte brutt opp. Dette resulterte i at flere av våre ungdommer begynte med innkreving av gjeld der vold ble brukt. Vi ble veldig bekymret for hvordan dette ville ende.

Wright legger imidlertid til at situasjonen roet seg ned etter hvert.

- Vi er usikre på hva dette egentlig handler om. Men vi ser jo at når samfunnet stenges ned og ingenting funker som normalt, og mange av disse ungdommene lever i sårbare miljø og hjem, så blir frustrasjonen ganske stor, sier Wright.

 KoRus Midt har tidligere snakket med Helse- og overdoseteamet i Trondheim om lavterskelarbeid under pandemien. Se egen sak her

Om Uteseksjonen:

Blant Uteseksjonens oppgaver er å bidra til kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår, behov, ulike ungdomsmiljø og utviklingstrekk i Trondheim. Uteseksjonen skal også være en viktig leverandør og kunnskapsformidler i arbeidet med å forbedre og utvikle gode tiltak ovenfor ungdomsgruppa.

Hovedprinsipper i Uteseksjonens oppsøkende arbeid er tilgjengelighet over tid og jevnlig tilstedeværelse der ungdommene er. Arbeidet utføres på tider der ungdom er å treffe på ulike arenaer - i sentrum, i bydeler, på skoler, og så videre. Kontakten med ungdommene baseres på frivillighet og medvirkning.

Samarbeid mellom Uteseksjonen og skoler kan foregå på to nivåer, enten gjennom oppsøkende arbeid i og rundt skolens område eller gjennom spesifikke prosjekter i samarbeid med skolen.