HelsaMi

Ansvarlig alkoholhåndtering i Nord-Trøndelag

Flere samfunnsaktører i Nord-Trøndelag har de siste årene tatt initiativ til en samordnet innsats for å begrense alkoholens skadevirkninger. Fylkesmannen har fra Helsedirektoratet fått ansvar for å styrke kommunenes kompetanse på forvaltning av alkohollovens bestemmelser.

​På bakgrunn av dette ble det besluttet å starte et prosjekt, for å styrke innsatsen på ansvarlig alkoholhåndtering i Nord-Trøndelag. Det ble opprettet ei styringsgruppe og ei prosjektgruppe.

Prosjektet ble sluttført ved utgangen av 2015, og man har utviklet samarbeidsrutiner, og plan for videre satsning på dette området.

Les endelig rapport fra prosjektet:

Rapport AAH 2016 - Nord-Trøndelag
 
Les også:

Nyhetsbrev 2, AAH i Nord-Trøndelag 2015
Nyhetsbrev 1, AAH i Nord-Trøndelag 2015
 
Overordnet mål for arbeidet
Begrense de samfunnsmessige og individuelle skadevirkninger av alkohol.

Styringsgruppe:
Leder, Gerd Janne Kristoffersen (Fylkesmannen), Marit Dybdal Kverkild (Fylkesmannen), Hans Brattås (Fylkesmannen), Anne B. Ulvin (Politiet), Marit Voll (KS), Stein Arve Strand (KoRus-Midt), Jon Uthus (NHO), Kyrre Kvistad (Fylkeskommunen), AAge Haukø (FFO).

Prosjektgruppe:
Prosjektleder, Thea Hennie Kveinå (Fylkesmannen), Sivert Rannem (Politiet), Roar Bakken (KoRus-Midt)

Styringsgruppens ansvar:
• Utvikle og følge opp strategier
• Koordinere partnerskapet
• Koordinere de regionale nettverkene
• Samhandling med media
• Gjennomføre egne tiltak fastsatt i tiltaksplanen

Styringsgruppen har 4 møter i året, hvorav et møte er en fellessamling med de regionale nettverkene.

Prosjektgruppens ansvar:
• Forberede beslutningsgrunnlag for styringsgruppen
• Framskaffe annen dokumentasjon o.l. som styringsgruppen ønsker
• Iverksette de tiltak som skal gjennomføres i styringsgruppens regi

Les mer:
Utfordringsbilde og plan for Ansvarlig alkoholhåndtering i Nord-Trøndelag
Brosjyren Ansvarlig alkoholhåndtering i Nord-Trøndelag

For å styre dette arbeidet i fylket skal det opprettes fem regionale nettverksgrupper. Nettverket i Midtre Namdalen hadde oppstartsmøte den 14. april 2015 og nettverksgruppa i Ytre Namdalen hadde oppstartsmøte den 17. juni 2015. De tre andre nettverkene er Værnesregionen, Indre Namdalen, og kommunene i Innherred og Inn-Trøndelag.

Stjørdal kommune har siden 2008 vært en Ansvarlig vertskapskommune. KoRus har de siste årene samarbeidet med Stjørdal kommune i deres nettverksmøter med utelivsbransjen. Stjørdal kommune har også Ansvarlig Salg, som har fokus på kompetansehevning til salgssteder.

AAH i Nord-Trøndelag i media
Om AAH-samling for Værnes- og Innherred-regionen på stjørdalsnytt.no:
Bedre alkoholhåndtering

Om AAH-samling for Namdal-regionen på namdalsavisa.no:
Slår til mot alko-vold

Om fokus på Ansvarlig alkoholhåndtering under Vømmølfestivalen på t-a.no:
Går til aksjon mot vømmølfylla

Se også vår film om ansvarlig alkoholhåndtering. Hvor går din grense?


Fant du det du lette etter?