Rusforebyggende arbeid blant studenter ved Nord Universitet

Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) samarbeider med Nord universitet og studentorganisasjonen for å redusere risikofylt bruk av alkohol blant studenter.

shutterstock_110849153.jpg​Arbeidet med rusforebyggende arbeid ledes av studentorganisasjonen, og KoRus bidrar inn i et samarbeid knyttet til rusplan og alkoholpolicy. Dette er for KoRus en del av det pågående arbeidet knyttet til ansvarlig alkoholhåndtering (AAH).

Samarbeidet er i startfasen, men med intensjoner om å gi opplæring til fadderansvarlige, utarbeide et årshjul for arbeid med alkoholpolicy, gi ansvarlig vertsskapskurs til studenter og ansatte ved studentpuber.

Kontaktinformasjon
Tlf: (+47)934 45 884
E-post: roar.bakken@stolav.no

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.