Rusforebyggende arbeid blant studenter

KoRus og SiT satser på rusforebygging i studentmiljøet i Trondheim, med hovedfokus på alkohol og cannabis.

Alkohol

Trondheim er byen i Norge, etter Bergen, der flest studenter har drikkevaner forbundet med høy eller alvorlig risiko. Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (2014) viser at omtrent 40 prosent av Trondheims studenter har en risikobruk av alkohol. I tillegg har 6 prosent av de mannlige studentene og 2 prosent av de kvinnelige studentene et skadelig forhold til alkohol.
På bakgrunn av blant annet dette, ble det i 2013 bestemt at det skulle søkes midler til Helsedirektoratet om midler til en prosjektstilling som skulle jobbe fulltid med rusforebyggende arbeid. Lykkepromilleprosjektet startet i Trondheim 1.august 2013. Prosjektet lå først under AKAN, og ble overført til KoRus 1.august 2014 for å sikre bedre lokal forankring.
Prosjektets overordnede mål er å redusere andelen studenter som drikker på en måte som er forbundet med høy eller alvorlig risiko.

Tiltakene som er igangsatt så langt inkluderer

• Informasjonsarbeid på campus og i bybildet, gjennom plakater, stander og informasjonsmateriell
• Reklamefilm for Lykkepromille som vises på TV2 på helligdager
• Kurs og seminar for fadderorganisasjoner, UKA, Samfundet, ISFiT og linjeforeninger
• Utvikling av ruspolicy for frivillige ved Samfundet, ISFiT og fadderorganisasjoner
• Utvikling av ruspolicy for studenter ved NTNU, HiST og BI

Fungerer tiltakene? Så langt – ja. Andelen studenter som drikker for mye er gått ned med 8 prosentpoeng fra 2010 til 2014, men Trondheim beholder andreplassen i risikoforbruk av alkohol.  Tallene for studenter med et skadelig forhold til alkohol holder seg også stabile, og nye virkemidler prøves ut for å nå denne gruppen.

Cannabis

Cannabis er det mest brukte illegale rusmidlet i Norge, også blant studentene i Trondheim. Da Lykkepromilleprosjektet i 2013 ble overført fra AKAN til KoRus, ble prosjektmandatet utvidet til også å gjelde cannabis. Prosjektleder sitter nå i KoRus sitt Cannabisnettverk, og har deltatt på HAP-kurs. Veien videre i dette arbeidet vil bestemmes i løpet av høsten 2015.

Kontaktperson
Christine Holm Berntzen, Prosjektleder rusforebyggende arbeid
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit).
Tlf: + 47 45 23 01 66
christine.h.berntzen@sit.no