Optimal student

Optimal Student kunne ikke gjennomføres i 2015. Vi jobber for å få tiltaket tilbake i løpet av 2016.

  

Her finner du informasjon om hva Optimal Student er, og hva det brukes til

Prosjektet var i tidsrommet 2011-2014 basert på et samarbeid med systemutvikler AlexIT AB i Sverige. Fra og med juni 2015 ble bruken av utvikler sine systemer og verktøy avsluttet. Årsaken til dette er at AlexIT AB ønsker å fokusere sine ressurser på forskning og tiltaksutvikling i Sverige, og at partene ikke har lykkes å bli enig om rutiner, prosedyrer og lovverk i overgangen fra pilotprosjekt til etablert tiltak. Kompetansesenter rus Midt-Norge, i samarbeid med Helsedirektoratet, vil nå se på hvordan vi kan bygge opp et eget verktøy i Norge. På lang sikt kan dette være en bedre løsning for Optimal Student og bidra til et bedre tilbud for studentene. Optimal Student forblir et prosjekt dedikert til studenter. Det skal gi studentene mulighet til å reflektere over sine alkoholvaner og motivere til endring av risikofylt alkoholbruk. Samtidig er målet at studiestedene skal få et nyttig verktøy og rapporter som kan bidra til å sette fokus på utfordringer i studentmiljøet.

Kontaktinformasjon
E-post: optimalstudent@stolav.no

Prosjektansvarlig
Jo Arild Salthammer
Tlf: 915 27 209
jo.arild.salthammer@stolav.no