HelsaMi

Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen

Utdanningsdirektoratet er hovedansvarlig for det rusmiddelforebyggende arbeidet og innholdet i skolen. Helsedirektoratets innsats i skolen vil derfor være basert på samarbeid med Utdanningsdirektoratet.

Dette innebærer at KoRus fremover ikke skal prioritere egne rusmiddelforebyggende program i skolen. Det sagt, så vil vi fortsatt drive med rusmiddelforebygging i barne- og ungdomsskolen, men da mer indirekte ved kommunesamarbeid i DelTa - sammen for rusfaglig kompetanse og Bedre tverrfaglig innsats (BTI).

 

Det er et uttalt mål fra våre myndigheter å komme tidlig inn med hjelp til barn og familier med rusproblemer og psykiske vansker. Ved bekymring knyttet til enkeltelever og konkrete situasjoner med rusmiddelbruk, viser vi til Helsedirektoratets tidlig intervensjonssatsing, og veilederen Fra Bekymring til Handling.*

 

Helsedirektoratet har også i samarbeid med Kompetansesenter rus – Nord utviklet et eget støttemateriell for det rusforebyggende arbeidet i skolen. Materiellet viser hvordan det rusforebyggende arbeidet kan legges opp både på barne-, ungdoms- og videregående skole, og hvordan skolen mer helhetlig kan tilnærme seg arbeidet.

 

* Gjør oppmerksom på at ny veileder er under utarbeiding, og vil bli publisert straks den er klar.

 

Kontaktperson

Ingunn Flakne Solberg
482 77 192
ingunn.flakne.solberg@stolav.no

Fant du det du lette etter?