HelsaMi

Rusarbeid i videregående opplæring

KORUS Midt tilbyr faglig rådgivning og veiledning til videregående skoler i Trøndelag etter forespørsel.

skoleungdom ill (1).jpg 


KORUS Midt tilbyr faglig rådgivning og veiledning til videregående skoler i Trøndelag etter forespørsel. Det er etablert samarbeid med Trøndelag fylkeskommune om gjennomføring av Ungdata i videregående skole.

Resultatene fra ungdataundersøkelsene gir et godt utgangspunkt for utviklingsarbeid på den enkelte skole, i nært samarbeid med vertskommunen.  KoRus bidrar gjerne i slikt utviklingsarbeid.

Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt en egen Plan for rusarbeid i vidaregåande opplæring. Planen er utarbeidet i et samarbeid mellom syv pilotskoler, utdanningsavdelinga i fylket og KoRus. Hovedmålet med planen er å «skape eit godt, trygt og inkluderande miljø gjennom positive tiltak der alle elevane blir sett og tekne vare på». Planen har tre hovedområder: forebygging, tidlig innsats og rutiner ved mistanke og uro. Innenfor hvert hovedområde er det egne tiltak og egen ressursbank med lenker til informasjons- og støttemateriell. Seksjon Møre og Romsdal tilbyr de videregående skolene hjelp til å implementere planen gjennom Delta-innsatsområdet: Fra bekymring til handling i videregående opplæring.

Plan for rusarbeid i videregående opplæring - Møre og Romsdal

Veileder rusforebyggende arbeid i Trøndelag


Kontaktpersoner

Møre og Romsdal:

​Trøndelag 

Tor Sæther til ansattesidene.jpg
Tor Sæther
Rådgiver
959 48 169 
Tor.sether@stolav.no


inger lise til ansattesider.jpg
Inger Lise Leite
Rådgiver
952 37 049 
Inger.lise.leite@stolav.no

Fant du det du lette etter?