Rusarbeid i videregående opplæring

Videregående skole er en viktig arena i det rusforebyggende arbeidet ovenfor ungdom og unge voksne. I samarbeid med fylkeskommunen vil skolebaserte innsatser være viktige.

Helsedirektoratet har i samarbeid Kompetansesenter rus - Nord, som har skolen som sitt spissområde, utgitt Støttemateriell for det rusforebyggende arbeidet i skolen. Materiellet viser hvordan det rusforebyggende arbeidet kan legges opp på barne-, ungdoms- og videregående skole, og hvordan skolen mer helhetlig kan tilnærme seg arbeidet.

Vi vet at overgang fra ungdomsskole til videregående skole er en viktig periode i det rusforebyggende arbeidet. Frafallsproblematikk i videregående skole har i betydelig grad sammenheng med risikopreget rusmiddelbruk og eksperimentering med eksempelvis cannabis. Den nasjonale satsningen Ny Giv er et viktig utgangspunkt.

Det er derfor viktig at skoleledere og lærere på videregående tar systematikken fra støttemateriellet i bruk i sitt rusforebyggende arbeid. Vi har nå samarbeid med fylkeskommunen i alle tre fylker, for å understøtte dette arbeidet.

Se om satsningen i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag. I Sør-Trøndelag samarbeider vi også med Fylkeskommunen og aktuelle videregående skoler for en helhetlig innsats.

Les også:

Plan for rusarbeid i videregående opplæring - Møre og Romsdal

Veileder for rusforebyggende arbeid i videregående opplæring - Sør-Trøndelag

Kontaktpersoner

Møre og Romsdal:

Rita Rødseth
900 35 425
rita.irene.rodseth@stolav.no
     
Sør-Trøndelag:

Trond Ljøkjell
412 40 392
trond.ljokjell@stolav.no
      
Nord-Trøndelag:

Stein Arve Strand
971 41 110
stein.arve.strand@stolav.no

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.