HelsaMi

DelTa

Gjennom DelTa får kommunen bistand til å utvikle kompetanse og tverrfaglige tiltak på rusområdet. Ulike planverktøy beskriver og gir retning til samarbeidet, som bygger på en to-årig avtale mellom kommunen og KORUS.
Illustrasjon grønn bakgrunn med teksten Delta – sammen for rusfaglig kompetanse

Målet er å forebygge utvikling av rusproblemer, gripe så tidlig inn som mulig når noen er i ferd med å utvikle et problematisk forhold til rus, og gi god oppfølging/behandling til innbyggere med befestede rusproblemer.

Vi har sterk tro på forpliktende samarbeid med kommunene over tid ut fra de behovene som den enkelte kommune har. 

Fylkesvise tilpasninger

Selv om modellen er den samme i hele regionen, vil de enkelte innsatsene kunne variere noe fra fylke til fylke ut fra den kompetansen og satsningene den enkelte fylkesavdeling vektlegger og er gode på. Alle kommuner vil likevel få et likeverdig tilbud basert på det beste av kunnskapsbasert praksis knyttet til rusforebygging og tidlig innsats.

Ta kontakt med fylkeseksjonene ved Kompetansesenter rus - Midt-Norge for nærmere informasjon om mulighetene for deltakelse. Rådgiverne vil også kunne fortelle hvordan DelTa er lagt opp rent praktisk i hvert enkelt fylke.

Verktøy til innsatsområder i DelTa

Maler

DelTa invitasjonsbrev

Samarbeidsavtale om DelTa

DelTa Handlingsplan

DelTa Evalueringsrapport

DelTa-brosjyre: 

Innsatsområder med arbeidsseminar og planverktøy Trøndelag

Innsatsområder med arbeidsområder og planverktøy Møre og Romsdal

Kontaktpersoner:


Nord-Trøndelag:

Roar Bakken til ansattesider.jpg 

Roar Bakken
Tlf: 934 45 884
roar.bakken@stolav.no
 
Møre og Romsdal:

rita v til ansatts.jpg 

Rita Valkvæ
Tlf: 478 78 900
rita.valkve@stolav.no

Fant du det du lette etter?