DelTa

DelTa innebærer at kommunene gjør en ekstra innsats i samarbeid med KoRus for å videreutvikle det kommunale rusarbeidet.
Målet er å forebygge utvikling av rusproblemer, gripe så tidlig inn som mulig når noen er i ferd med å utvikle et problematisk forhold til rus, og gi god oppfølging/behandling til innbyggere med befestede rusproblemer.

DelTa er en viktig satsning for oss. Vi har sterk tro på forpliktende samarbeid med kommunene over tid ut fra de behovene som den enkelte kommune har. 

Veiledende tidshjul 

  •  Før/etter årsskifte: Sondere i dialog med kommunene om nye deltakende kommuner
  • På nyåret: Forankringsmøter med aktuelle kommuner
  • Tidlig vår: Formell avklaring om deltakelse. Se mal for invitasjon og samarbeidsavtale nedenfor
  • Våren: Oppstartsamling med nye kommuner
  • Høsten: Skoen-trykker samling (kartlegging/analyse)
  • Før jul: Ferdigstille lokal handlingsplan. Se mal for handlingsplan nedenfor.
  • Det påfølgende året: Gjennomføring og opplæring knyttet til handlingsplanen
  • På nyåret (etter ca 2 år): Evaluering. Se mal for evalueringsrapport som lages i samarbeid med KoRus nedenfor.

Fylkesvise tilpasninger

Selv om modellen er den samme i hele regionen, vil de enkelte innsatsene kunne variere noe fra fylke til fylke ut fra den kompetansen og satsningene den enkelte fylkesavdeling vektlegger og er gode på. Alle kommuner vil likevel få et likeverdig tilbud basert på det beste av kunnskapsbasert praksis knyttet til rusforebygging og tidlig innsats.

Ta kontakt med fylkeseksjonene ved Kompetansesenter rus - Midt-Norge for nærmere informasjon om mulighetene for deltakelse. Rådgiverne vil også kunne fortelle hvordan DelTa er lagt opp rent praktisk i hvert enkelt fylke.

Verktøy brukt i innsatsområder - Trøndelag


Maler

DelTa invitasjonsbrev

Samarbeidsavtale om DelTa

DelTa Handlingsplan

DelTa Evalueringsrapport

DelTa-brosjyre: 

Deltabrosjyre.pdf

Kontaktpersoner:


Nord-Trøndelag:

Roar Bakken til ansattesider.jpg

Roar Bakken
Tlf: 934 45 884
roar.bakken@stolav.no
 
Møre og Romsdal:

rita v til ansatts.jpg

Rita Valkvæ
Tlf: 478 78 900
rita.valkve@stolav.no

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.