HelsaMi

Arbeidsliv og rus (alor)

Nettverk for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbruk og arbeidsliv.

symbolet til alor nettverk innen arbeidsliv og rus
Arbeidslivet er en viktig arena for forebyggende arbeid og tidlig innsats ved risikofylt rusbruk. Det gjelder både alkohol, medikamenter og illegale stoffer.

Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker de største problemene og skadene, både i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. På nettverksmøte i alor inviteres du til å ta med deg ditt engasjement, tanker og erfaringer for å drøfte aktuelle problemstillinger. Det er et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i jobbsammenheng.

alor-nettverk er en møteplass for ledere, AKAN-kontakter, HMS-personell, ansatte i personalavdelinger/HR, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten eller om du er kollega som har erfaringer fra arbeidsliv og rus.

Det er etablert regionale nettverk, og du er velkommen til å delta i det nettverket som passer geografisk best.

For oppdatering av tid og sted, samt program:


Kontaktpersoner

Trøndelag Nord:

Inger Lise Leite
Tlf: 952 37 049
inger.lise.leite@stolav.no

Trøndelag Sør:

Tor Sæther
Tlf: (+47) 959 48 169
E-post: tor.sether@stolav.no

Møre og Romsdal:

Paul Gabor
Tlf: 911 59 442
paul.andre.gabor@stolav.no
 

Fant du det du lette etter?