Arbeidsliv og rus (alor)

Nettverk for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbruk og arbeidsliv.


Arbeidslivet er uten tvil en viktig arena for forebyggende arbeid og tidlig innsats ved risikofylt rusbruk. Det gjelder alkohol, medikamenter og illegale stoffer. Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker de største problemene og skadene, både i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. På nettverksmøte i alor inviteres du til å ta med deg ditt engasjement, tanker og erfaringer for å drøfte aktuelle problemstillinger. Det er et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i jobbsammenheng.

alor-nettverk er en møteplass for ledere, AKAN-kontakter, HMS-personell, ansatte i personalavdelinger/HR, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten eller om du er kollega som har erfaringer fra arbeidsliv og rus.

Det er etablert regionale nettverk, og du er velkommen til å delta i det nettverket som passer geografisk best.

For oppdatering av tid og sted, samt program:

Alor - hjemmeside

Kontaktpersoner

Nord-Trøndelag:

Inger Lise Leite
Tlf: 952 37 049
inger.lise.leite@stolav.no

Sør-Trøndelag:

Ingunn Flakne Solberg
Tlf: 482  77 192
ingunn.flakne.solberg@stolav.no

Møre og Romsdal:

Paul Gabor
Tlf: 911 59 442
paul.andre.gabor@stolav.no
 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.