HelsaMi

Ansvarlig alkoholhåndtering i Sør-Trøndelag

Kompetansesenter rus (KoRus) Midt-Norge, seksjon Sør-Trøndelag jobber sammen med kommuner for å bidra til økt innsats fra dem rundt satsningen Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH).

Trondheim kommune har arbeidet med AAH i samarbeid med KoRus Midt i flere år. Det har vært drevet ansvarlig vertskapskurs i Trondheim siden januar 2011. Kompetansesenter rus har tidligere vært med på finansieringen av disse kursene. Kursene gjennomføres av Rolf Øyen fra Sør-Trøndelag politidistrikt og Marte Bjørnsen fra Trondheim kommune (Eierskapsenheten). Det gjennomføres Ansvarlig vertskapskurs 6 – 8 ganger i året i Trondheim, med ca. 20 deltakere på hvert kurs. I tillegg har politiet i Trondheim jevnlige dialogmøter med utelivsbransjen.

Åfjord kommune hadde opplæring i ansvarlig Vertskap og ansvarlig salg for butikker og skjenkesteder i kommunen i 2014. KoRus hadde ansvar for store deler av undervisningen.

Kompetansesenter rus har et samarbeid med Fylkesmannen ved Lillian Hoem. Fylkesmannen har hatt årlige kurs med tema alkoholloven for ansatte i kommunene i Sør-Trøndelag. KoRus har bidratt med undervisning ved disse kursene.

Ansvarlig alkoholhåndtering er et prioritert arbeidsområde i KoRus. Hvis det er kommuner i Sør-Trøndelag som er interessert i informasjon om ansvarlig alkoholhåndtering, eller å starte med ansvarlig alkoholhåndtering, så vil KoRus tilby hjelp og veiledning. Det er også mulig for kommuner å søke stimuleringsmidler i forbindelse med oppstart av ansvarlig alkoholhåndtering.

Korus formidler også kursmateriell til ansvarlig verskapskurs og diverse reklamemateriell for AAH fra Helsedirektoratet.

Kontaktinformasjon:
Tor Sæther
Mobil: 959 48 169
E-post: tor.sether@stolav.no

Fant du det du lette etter?