HelsaMi

Ansvarlig alkoholhåndtering i Møre og Romsdal

Kompetansesenter rus (KoRus) Midt-Norge, seksjon Møre og Romsdal jobber aktivt inn mot kommunene for å bidra til økt innsats fra dem rundt satsningen Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH).

For å styrke den politiske og tverretatlige forankringen, blir AAH arbeidet med i samarbeidsgruppen «Rusforebygging God Helse» to ganger i året. Denne gruppen består av representanter fra følgende etater:

- Fylkesmannen i Møre og Romsdal
- Fylkeskommunen i Møre og Romsdal
- KS
- Spesialisthelsetjenesten
- KoRus
- Actis
- Politiet
- Fylkespolitikere
- NHO (fra 2014)

KoRus har siden 2012 bistått med oppstart av tilbud om Ansvarlig vertskapskurs til skjenkebransjen i Ålesund, Molde, Kristiansund og Sunndal. I tillegg er det også etablert Bransjetreff i de samme kommunene. Det er også etablert samarbeid med «7-stjerna» på søre Sunnmøre (Volda, Ørsta, Ulstein, Sande, Herøy, Hareid og Vanylven) med oppstart av tilbud om AV-kurs høsten 2015.

I tillegg til dette samarbeider KoRus med Fylkesmannen i Møre og Romsdal om:

- Tilbud om nettverksmøte Ansvarlig vertskap en gang i året for kommunene i fylket.
- Politikeropplæring – Alkoholloven og folkehelse - regionvis tilbud til politikere på dette temaet.
- Kurs/samling for saksbehandlere med alkoholloven som tema.
Ansvarlig vertskapskurs har som mål å øke kompetansen og bedre samarbeidet på alkoholhåndteringen i lokalsamfunnet/kommunen. Gjennom styrking av dialog og samarbeid mellom kommune, bransje og politiet er målet:
• Å hindre skjenking til mindreårige og åpenbart påvirkede personer
• Å redusere rusrelatert vold og ulykker
• Å styrke kontrollen

Kurset bygger på erfaringer fra flere store byer i Norge, hvor kurset har et kjerneinnhold og lengden er en til to hele dagskurs. Mindre kommuner har erfaringer med å møte bransjen noen timer to ganger i året. Dette er samlinger som over tid er innom kjerneinnholdet for ansvarlig vertskapskursene. Felles for alle kursene og samlingene, er at de for det første styrker samhandlingen og dialogen mellom kommune, bransje og politi. Representant fra KoRus og kontrollselskap er også med på disse kursene/samlingene. For det andre gir disse variantene muligheter for lokale tilpasninger, som er av stor betydning for mindre kommuner.

Kjerneinnholdet i Ansvarlig vertskapskurs

• Alkoholens rolle i samfunnet
• Alkoholens egenskaper og virkning
• Alkoholloven og sentrale skjenkebestemmelser
• Overskjenking og definisjon av åpenbart påvirket
• Samarbeid/dialog mellom kommune, politi og skjenkestedene
• Utelivsrelaterte narkotikaproblemer
• ”Kundebehandling”/ konflikthåndtering
• Prøve og evaluering

Hva KoRus kan bistå med

• Planlegging og oppstart av arbeidsgrupper i kommunene for Ansvarlig vertskaps samarbeid. KoRus sitter i arbeidsgruppe og hjelper til med planlegging og gjennomføring av kursene og treffene
• KoRus kan også delta på møter og kurs som holdes (Politiske møter, bransjetreff,)
• Informasjonsmateriell
• Tilbud om ansvarlig salgskurs

Kontaktinformasjon:
Rune Akerø Svenslid
Tlf: 922 45 700
E-post: rune.svenslid@stolav.no

Fant du det du lette etter?