HelsaMi

Ansvarlig alkoholhåndtering i voksenbefolkningen

Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) er en nasjonal satsing for kommunene, hvor målet er å styrke overholdelse av alkoholloven. Hensikten er å forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige og rusrelatert vold knyttet til utelivet.

 

Målet med satsingen er at kommunene i større grad skal ta ut potensialet i alkohollovgivningen som en del av arbeidet med å fremme folkehelsen og begrense rusmiddelrelaterte skader. Ansvarlig alkoholhåndtering vil dermed bidra til å nå formålene både i alkoholloven og i folkehelseloven.

KoRus har en særlig viktig rolle med å øke forståelsen for alkoholpolitiske virkemidler, samt stimulere til samarbeid mellom kommunene, bransjen og politiet. KoRus skal utvikle og tilby gode verktøy og bistå med kompetanseutvikling i bransjen og kommunene.

Vår fylkesvise innsats og pågående utviklingsarbeid

I hvert fylke er arbeidet prosjektorganisert hvor involverte aktører lager forpliktende planer. Aktørene er KS/kommunene, politi, bransje, Fylkesmannen, NHO og KoRus.

Her finner du informasjon om:

Ansvarlig alkoholhåndtering i Nord-Trøndelag

Ansvarlig alkoholhåndtering i Sør-Trøndelag

Ansvarlig alkoholhåndtering i Møre og Romsdal

Du kan også lese mer om Ansvarlig alkoholhåndtering på hjemmesidene til Helsedirektoratet og Kommunetorget.

Kontaktpersoner


Nord-Trøndelag:

Roar Bakken
Tlf: 934 45 884
roar.bakken@stolav.no
        
Sør-Trøndelag:

Tor Sæther
Tlf: 959 48 169
tor.sether@stolav.no
        
Møre og Romsdal:

Rune Akerø Svenslid
Tlf: 922 45 700
rune.svenslid@stolav.no
 

Fant du det du lette etter?