HelsaMi

Rus og psykiske lidelser (ROP)

Ruslidelser og psykiske lidelser påvirker hverandre gjensidig og krever spesiell oppmerksomhet. Personer med ruslidelser og psykiske lidelser (ROP- lidelser) har mulighet til bedring av både symptomer og livskvalitet dersom man koordinerer utredningen og behandlingen av begge lidelser.

​For å fremme bedring og livskvalitet hos personer med ROP-lidelser foreligger det en ROP-retningslinje som inneholder anbefalinger til alle tjenesteytere som kommer i kontakt med gruppen. Retningslinjen er et resultat av vurderinger av relevant kunnskap fra forskning, god praksis, erfaringer og råd fra brukere og fagmiljøer i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

De ti viktigste brukeranbefalingene

Totalt inneholder retningslinjen 93 anbefalinger. Et eget brukerpanel har bidratt under hele arbeidet og har løftet fram de 10 viktigste sett fra brukerståsted.

Implementering

Dette er en av de retningslinjene hvor det satses betydelig på implementering - dvs. på tiltak for å bistå tjenestene til å ta i bruk anbefalingene i sitt daglige virke. Som kompetansesenter deltar vi i denne prosessen, sammen med helseforetak/klinikker i regionen og nasjonal kompetansetjeneste for ROP. 
 
Kontaktperson
Trond Ljøkjell
Tlf: 902 92 510
trond.ljokjell@stolav.no

Fant du det du lette etter?