Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Kompetansesenter rus - Midt-Norge er i perioden 2011-2015 involvert i Helsedirektoratets arbeid med å lage en nasjonal faglig retningslinje for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

​Bildet viser en mann foran havet

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling er i tråd med Verdens helseorganisasjon sin forståelse en biopsykososial tverrfaglig tilnærming. Utgangspunktet er pasientens rusmiddelproblemer sett i relasjon til øvrige helseproblemer (psykiske og somatiske) og pasientens sosiale situasjon. Klinisk betyr det en teambasert tilnærming hvor leger, psykologer og helse- og sosialfaglige behandlere med høgskolebakgrunn (sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger med flere) jobber sammen.

 

Retningslinjen skal blant annet beskrive hva som er kunnskapsbasert behandling av alkoholavhengighet, legemiddelavhengighet og avhengighet av ulike narkotiske stoffer.

 

Det er opprettet en egen nettside for dette retningslinjearbeidet. Det også laget en egen nettside for hvordan retningslinjer utarbeides.

 
Du kan lese andre relevante retningslinjer og veiledere for psykisk helse og rus hos Helsebiblioteket.

 


Kontaktpersoner
 

Trond Ljøkjell
Tlf: 902 92 510
trond.ljokjell@stolav.no

Fant du det du lette etter?