HelsaMi

Rus og psykisk lidelse (ROP)

Ruslidelser og psykiske lidelser påvirker hverandre gjensidig og krever spesiell oppmerksomhet. Personer med ruslidelser og psykiske lidelser (ROP- lidelser) har mulighet til bedring av både symptomer og livskvalitet dersom man koordinerer utredningen og behandlingen av begge lidelser.

For å fremme bedring og livskvalitet hos personer med ROP-lidelser er det utarbeidet en ROP-retningslinje som inneholder anbefalinger til alle tjenesteytere som kommer i kontakt med gruppen. Retningslinjen er et resultat av vurderinger av relevant kunnskap fra forskning, god praksis, erfaringer og råd fra brukere og fagmiljøer i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

 

Implementering
Dette er en av de retningslinjene hvor det satses betydelig på implementering - dvs på tiltak for å bistå tjenestene til å ta i bruk anbefalingene i sitt daglige virke. Som kompetansesenter deltar vi i denne prosessen, sammen med helseforetak/klinikker i regionen og nasjonal kompetansetjeneste for ROP. Vi har også hatt et prosjekt med utgangspunkt i Trondheim kommune i 2012-13.

 

De viktigste implementeringstiltakene fra den nasjonale ROP-tjenesten er:
•Verktøykasse for ledere, bl.a. elektroniske GAP-analyser og etterfølgende forbedringsprosesser. GAP-analysene for spesialisthelsetjensten ble lansert i mai 2013, og for kommunene våren 2014.
•Opplæringstiltak for behandlere, bl.a. særskilte basiskurs og fordypningskurs, se www.rop.no. Basiskurs er gjennomført i Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene sammen
•Fortsatt styrke brukeren gjennom tett involvering på ulike nivåer, se www.rop.no og www.ropbruker.no

 

Kontaktperson

Trond Ljøkjell
Tlf: 902 92 510
trond.ljokjell@stolav.no

Fant du det du lette etter?