HelsaMi

Nasjonal overdosestrategi

Ny nasjonal overdosestrategi skal forsterke innsatsen mot overdosedødsfall. Strategien er utarbeidet av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. I arbeidet har Helsedirektoratet hatt dialog med samarbeidspartnere i helsetjenesten, kommunenettverk, brukerorganisasjoner, KORUS og forskningsmiljøene.

i forgrunnen sprøyter på en benk, i bakgrunnen mann med hendene på knærne

Kompetansesenter Rus – Midt-Norge bistår gjennom deltakelse i læringsnettverk som driftes av KORUS Øst og ved særskilt samarbeid med Trondheim kommune, som i vår region har mottatt tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner mot overdose. 

Les også:

Nasjonal overdosestrategi 2019-2022

Kontaktperson

Stein Arve til ansattesider.jpg

Stein Arve Strand
Rådgiver
Tlf: (+47) 971 41 110
E-post: stein.arve.strand@stolav.no


 

Fant du det du lette etter?