Nasjonal overdosestrategi

Helsedirektoratet skal gjennomføre en femårig strategi for å få ned antallet overdosedødsfall i Norge. Målet er en årlig nedgang i antallet narkotikadødsfall med en nullvisjon.


Strategien ble vedtatt i Stortinget i mars 2013 og skal særlig utspille seg i kommunene gjennom lokale handlingsplaner.

Kompetansesenter rus - Midt-Norge bistår gjennom deltakelse i læringsnettverk som driftes av KoRus-Øst og ved særskilt samarbeid med Trondheim kommune, som i vår region har mottatt tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner mot overdose. Arbeidet er knyttet til arbeidet med implementering av pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender 24/7 og - Forebygging av overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjon»

Les også:

Nasjonal overdosestrategi 2014-2017 

Kontaktperson
Katrin Øien
Tlf: 957 34 754
katrin.oien@stolav.no

Fant du det du lette etter?