Nasjonal overdosestrategi

Ny nasjonal overdosestrategi skal forsterke innsatsen mot overdosedødsfall. Strategien er utarbeidet av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. I arbeidet har Helsedirektoratet hatt dialog med samarbeidspartnere i helsetjenesten, kommunenettverk, brukerorganisasjoner, KoRus og forskningsmiljøene.

i forgrunnen sprøyter på en benk, i bakgrunnen mann med hendene på knærne

Kompetansesenter Rus – Midt-Norge bistår gjennom deltakelse i læringsnettverk som driftes av KoRus-Øst og ved særskilt samarbeid med Trondheim kommune, som i vår region har mottatt tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner mot overdose. 

Les også:

Nasjonal overdosestrategi 2019-2022

Kontaktperson

Katrin Øien
Katrin Øien
Tlf: 957 34 754
katrin.oien@stolav.no

Fant du det du lette etter?