HelsaMi

Hurtig kartlegging og handling

Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) bygger på en kartleggingsmetode utviklet av Verdens Helseorganisasjon som kalles Rapid Assessment and Response.

Tre ungdommer krysser gate på kveldstid
Foto: Unsplash

I samarbeid med Utekontakten i Bergen har KoRus Bergen utviklet og tilpasset metoden til norske forhold. Også i Midt-Norge har vi tatt i bruk metoden i samarbeid med utvalgte kommuner.

HKH bygger på en kartleggingsmetode utviklet av Verdens Helseorganisasjon som kalles Rapid Assessment and Response. Metoden gjør det mulig å innhente informasjon som raskt gir oversikt over problemområder for så å legge til rette for og foreslå hensiktsmessige intervensjoner og tiltak.

Det som kjennetegner HKH-metoden er:

  • Den er hurtig.
  • Den er manualbasert.
  • Den resulterer i en rapport med handlingsplan.
  • Den kartlegger både problemområdet og de ulike instansenes pågående innsats.
  • Den bruker metodetriangulering, og validitet sikres gjennom kryssjekking av funn på tvers av ulike datakilder og metoder.
  • Den identifiserer og styrker pågående lokale innsatser.
  • Den gjennomføres under veiledning fra kompetansemiljøer.

Kontakt oss for ytterligere informasjon om bruk av metoden.

Les eksempler på HKH-rapporter her:

Å se i mørket - en HKH-kartlegging av gutteprostitusjon i Trondheim (PDF)
Er det grunn til bekymring for ungdomsmiljøet i Stjørdal? (PDF)

Se også:

HKH - KoRus Vest Bergen

Kontakt:

inger lise til ansattesider ny.jpg

Inger Lise Leite
Rådgiver
952 37 049
E-post: inger.lise.leite@stolav.no


Katrin Øien
Katrin Øien
Rådgiver KoRus Midt
Tlf: 957 34 754
katrin.oien@stolav.no

Fant du det du lette etter?