Hurtig kartlegging og handling

Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) bygger på en kartleggingsmetode utviklet av Verdens Helseorganisasjon som kalles Rapid Assessment and Response.

I samarbeid med Utekontakten i Bergen har KoRus Bergen utviklet og tilpasset metoden til norske forhold. Også i Midt-Norge har vi tatt i bruk metoden i samarbeid med utvalgte kommuner.

HKH bygger på en kartleggingsmetode utviklet av Verdens Helseorganisasjon som kalles Rapid Assessment and Response. Metoden gjør det mulig å innhente informasjon som raskt gir oversikt over problemområder for så å legge til rette for og foreslå hensiktsmessige intervensjoner og tiltak.

Det som kjennetegner HKH-metoden er:

  • Den er hurtig.
  • Manualbasert.
  • Resulterer i en rapport med handlingsplan.
  • Kartlegger både problemområdet og de ulike instansenes pågående innsats.
  • Bruker metodetriangulering, og validitet sikres gjennom kryssjekking av funn på tvers av ulike datakilder og metoder.
  • Identifiserer og styrker pågående lokale innsatser.
  • Skjer under veiledning fra kompetansemiljøer.

Kontakt oss eller ditt regionale KoRus for ytterligere informasjon om bruk av metoden.

Les:

Å se i mørket - en HKH-kartlegging av gutteprostitusjon i Trondheim

Se også:

HKH - KoRus Vest Bergen

Kontaktperson
Katrin Øien
Tlf: 957 34 754
katrin.oien@stolav.no

Fant du det du lette etter?