KOR

Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) er et eksempel på systematisk brukermedvirkning på individnivå. Gjennom KOR får brukerne mulighet til å evaluere egne behandlingstilbud.

I samarbeid med KoRus Nord ønsker vi å systematisere kompetanseutviklingen knyttet til KOR i Midt-Norge og Nord-Norge, både knyttet klinisk bruk og innenfor forskning. 

Les mer om KOR på:


Helsebiblioteket

Regionssenter for barn og unges psykisk helse Sør-Øst


Kontaktpersoner:
Rolf W. Gråwe
Tlf: 922 21 971
rolf.w.grawe@stolav.no
   
Sigrid Rohde
Tlf: 918 48 104
sigrid.rohde@stolav.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.