HelsaMi

Integrerte pasientforløp

Prosjektet integrerte pasientforløp RUS/PSYKE/SOMA handler om hvordan spesialisthelsetjenesten samlet gir et godt og koordinert tilbud for pasienter med rusrelaterte problemer.

shutterstock_155908229.jpg 

Helse Midt-Norge vedtok i 2010 en strategi for de neste 10 årene - Strategi 2020. I vedtakspunkt 13 heter det:

Styret for Helse Midt-Norge RHF ber administrerende direktør utvikle helhetlige pasientforløp for de som har behov for sammensatte tjenester fra rusbehandling, psykisk helsevern og somatikk. Styret ber administrerende direktør iverksette en prosess for å øke integrering og samhandling mellom rusbehandling, psykisk helsevern og somatikk.

Forprosjekt

Forprosjektet ble gjennomført fra mars til september 2012. Etter at Rusbehandling Midt-Norge ble avviklet fra 2014 og virksomhetene overført til de tre sykehusforetakene, foregår implementering i henholdsvis Helse Møre og Romsdal, St. Olavs Hospital og Helse Nord-Trøndelag.

I St. Olavs Hospital ble det våren 2014 utviklet et nytt standardisert pasientforløp under navnet "Rusakutt". Her beskrives hvordan spesialiserthelsetjenesten i Sør-Trøndelag gir voksne pasienter med behov for akutt/øyeblikkelig og subakutt/halvøyeblikkelig hjelp for sine rusrelaterte problemer. Forløpet er operativt fra 01.05.2014. En rekke kliniske miljøer er involvert.

Kontaktperson
Trond Ljøkjell
Tlf: 902 92 510
trond.ljokjell@stolav.no

Fant du det du lette etter?