HelsaMi

Rusarbeid under pandemien

Koronakrisen bryter opp faste strukturer for oss alle. For mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse kan slike endringer være skjebnesvangre.

mann som sitter med trist ansiktsuttrykk

Pandemien har ført til tilbakefall til rus for noen brukere. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

KoRus Midt har vært i kontakt med kommuner som melder at det er vanskeligere å følge opp pasienter og brukere med rusutfordringer. Faste rutiner og møter med fagpersoner har stor betydning for livsmestring og det å greie å holde seg unna rusen. Men når kontorer er stengt, miljøterapeuter er omdisponert til andre oppgaver og ruskonsulenter ikke lenger kan treffes ansikt til ansikt, blir det lettere for brukerne å ty til rus igjen.

Når rammene forsvinner

Psykisk helse/rustjenesten i Inderøy kommune har rundt 80 brukere.
Fagkonsulent Lisbeth Bragstad forklarer slik hvordan koronakrisen har vanskeliggjort oppfølgingen av brukerne:


- Vi har eksempler på brukere som har vært på arbeidstiltak og som er blitt permittert på grunn av koronasituasjonen. Når de faste rammene er borte har de begynt å drikke igjen.

lisbeth bragstad

Lisbeth Bragstad


Bragstad forteller at hun er mye ute og går tur med brukerne for tiden.

- Når vi ikke kan møtes på kontor er slike turer et bedre alternativ enn telefonsamtaler. Før turen snakker vi imidlertid på telefon for å høre om de har symptomer på koronasmitte. 

Etter at kommunen gjennomførte BrukerPlan-kartlegging i 2016 avdekket de at en ganske stor andel av brukerne har barn.

- Vi forsøker nå å følge disse brukerne og familiene deres ekstra nå, sier Bragstad.


Omdisponerte kontorer og personell

Virksomhetsleder psykisk helse og rus i Indre fosen kommune, John Martin Teigen, peker på flere utfordringer knyttet til pandemien.

- Spesielt i starten av koronanedstengningen ble både kontorer og en del personell omdisponert til andre oppgaver enn rusarbeid. Det er forståelig, men samtidig etterlater det et hull for våre brukere. I noen tilfeller er disse helt avhengige av tjenestene vi tilbyr innen psykisk helse og rus. For noen kan det handle om liv, sier Teigen.

Han opplyser at flere hundre personer er i kontakt med rus og psykisk helse-enheten i løpet av året i Indre Fosen kommune. I forbindelse med pandemien ble det tidlig stor etterspørsel etter mennesker med sykepleierfaglig kompetanse på sykehjem. To av fem av rusenhetens biler og fem av 13 kontorer ble omdisponert til andre oppgaver som for eksempel legevaktdrift.

Derfor måtte enheten ta grep.

Som insulin for diabetespasienter

- Vi var proaktive fra dag én. Vi tok kontakt med de vi hadde avtaler med og tilbød telefon- og videosamtaler, samt møtepunkter utendørs som ivaretar retningslinjene fra Folkehelseinstituttet med tanke på smittevern. Kontakten er viktig for at disse menneskene skal fungere i hverdagen. For enkelte er denne kontakten like betydningsfull som insulin er for en diabetespasient. Dette må man ha i bakhodet når ressursene prioriteres, sier Teigen.

I tillegg til at pasientene ikke kan møtes fysisk, peker han på at mangelen på smittevernutstyr i kommunehelsetjenesten er en utfordring.

I forkant

Avdelingsleder for psykisk helse og oppfølging i Levanger kommune, Anita Veivåg forteller at hennes medarbeidere har greid å holde kontakten med sine brukere siden koronarestriksjonene ble satt i verk.

- Vi var litt i forkant da vi så hvor det bar, og satte i gang ustrakt utdeling av brukerutstyr med god informasjon før nedstengningen begynte. Kontakten vi har opprettholdt med brukerne i denne tiden har i hovedsak vært per telefon. Noen blir også fulgt opp hjemme hos seg selv. Andre har hatt miljøterapeuter de har gått tur med, og så videre.

anita veivåg.JPG

Anita Veivåg


Veivåg forteller at rusteamet flere ganger i uken går gjennom listen over brukere i Levanger, og diskuterer utfordringer som dukker opp blant brukerne. Det har vært spesielt fokus på brukere med barn.

 
- Det er et par brukere vi ikke har fått tak i, men disse har i perioder også vært vanskelig å lokalisere også før pandemien.

Enheten har også samarbeidet med Frelsesarmeen, som har kommet med matposer som er blitt delt ut til de mest sårbare og trengende.

Veivåg forteller at koronatiltakene har hatt flere konsekvenser for brukerne.
- Det ble meldt om rusmiddeltørke allerede første uka. Noen oppgir at de lot være å ruse seg når de ikke fikk tak i det de pleide. Andre har gått over til andre rusmidler, som for eksempel alkohol. Et par stykker har eskalert rusbruken sin etter at de ble permittert fra arbeidstiltak, sier Veivåg.