Rus blir tema på Innovasjonskonferansen

Hvordan se på rus med nye briller i helsetjenesten? Det blir et av temaene når myndigheter, forskere, pasienter og andre møtes til Innomed-konferansen på Scandic Hell Hotell Værnes 15. november.

Bilde forside Program Innovasjonskonferansen 2018.jpgHovedtemaet under konferansen er hvordan man kan legge til rette for nyskapning gjennom offentlig og privat samarbeid i helsetjenesten. Dette vil belyses ut fra flere perspektiver. Blant annet vil deltakerne få innsikt i hverdagen til mennesker med rusavhengighet og behovet for et bedre helse- og omsorgstilbud til disse pasientene.

Ane Ramm, redaktør i Cappelen Damm Undervisning, og mor til ung opiatavhengig datter, mener pårørende må ta støyten for en politikk og systemer som ikke er tilrettelagt en bestemt type pasienter. Hun spør hva som er galt med et behandlingsapparat som beskriver sine egne pasienter som
«behandlingsresistente».
En annen av foredragsholderne er legen Sverre Eika. Han jobber svært tett med ruspasientene på deres premisser gjennom sitt arbeid ved 24Sju (Kirkens bymisjon.) Han mener det er på høy tid med nye metoder for å hjelpe rusmiddelavhengige.

Andre emner som tas opp under konferansen er sosialt entreprenørskap, ledere i primær- og spesialisthelsetjeneste, næringsliv, forskning og utdanning.
Safia Abdi Haase, en uredd og dyktig helsearbeider og forkjemper for innvandrerkvinners rettigheter, kampen mot vold og kjønnslemlestelse, bidrar også under konferansen.
Deltakerne får vidre presentert eksempler på innovasjon både i inn- og utland. Dansk Design Center forklarer hvordan man kan få innblikk i fremtidens helse- og omsorgstjeneste.

Arrangør av konferansen er InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren. Nettverket er etablert på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet
SINTEF er sekretariatsleder for InnoMed på oppdrag av HOD og Helsedirektoratet.

Påmelding
Påmelding gjøres via InnoMeds nettsider (www.innomed.no) (NB: Du er ikke påmeldt før du har mottatt kvittering).

Siste frist for påmelding er fredag 9. november.

Ønsker du hotellrom, ta direkte kontakt med Scandic Hell Hotell for booking her eller tlf. 74 84 48 00.


Program Innovasjonskonferansen 2018.pdf